Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 368)
Thesis details
   Login via CAS
Tradiční a současné státní symboly Běloruska a referendum v roce 1995
Thesis title in Czech: Tradiční a současné státní symboly Běloruska a referendum v roce 1995
Thesis title in English: Traditional and current state symbols of Belarus and the Referendum of 1995
Key words: Bělorusko, státní symboly, referendum
English key words: Belarus, state symbols, referendum
Academic year of topic announcement: 2014/2015
Thesis type: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Institute of East European Studies (21-UVES)
Supervisor: PhDr. Stanislav Tumis, M.A., Ph.D.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 22.01.2015
Date of assignment: 22.01.2015
Administrator's approval: not processed yet
Confirmed by Study dept. on: 29.01.2015
Date and time of defence: 05.09.2017 10:00
Date of electronic submission:14.07.2017
Date of proceeded defence: 05.09.2017
Submitted/finalized: committed by worker on behalf on and finalized
Opponents: Mgr. Pavel Kotau
 
 
 
Guidelines
Bakalářská práce "Tradiční a současné státní symboly Běloruska a referendum v roce 1995" analyzuje roli státních symbolů a změny, jimiž v historii běloruského státu procházely. V úvodu pojednává o podobě, významu a pravidlech užívání státních symbolů podle dnešních běloruských zákonů. Dále se zabývá historickým vývojem a změnami symboliky v průběhu 20. století. Mapuje postupné formování vlajky, státního znaku a hymny od rozpadu Ruského impéria, kdy se objevily první pokusy o vytvoření běloruské státnosti, v průběhu sovětského období, kdy byla určena podoba dnešních symbolů, a v době po získání nezávislosti v roce 1991. Další kapitola se věnuje referendu v roce 1995, jehož výsledkem byl mimo jiné návrat k upraveným sovětským symbolům. Vysvětluje okolnosti existence dvou sad symbolů a situaci, kdy se někteří Bělorusové identifikují spíše s tradiční symbolikou. Okrajově se dotýká i dalších změn, které toto referendum přineslo. V závěrečné části se zaměřuje na dnešní stav: zkoumá postoj Bělorusů k oficiální symbolice, snahy státu upevnit její postavení, její roli v budování běloruské národní identity a naopak užívání tradiční symboliky určitými skupinami obyvatel. Prostřednictvím rozhovorů se rovněž snaží zodpovědět na otázku, nakolik silné jsou dnes mezi Bělorusy tendence k návratu k tradičním symbolům.
References
· Конституция Республики Беларусь, статья 19
· Закон Республики Беларусь от 5 июля 2004 г. №301-3 "О государственных символах Республики Беларусь"
· Геапалітычнае месца Беларусі ў Эўропе і сьвеце. Wyższa szkoła handlu i prawa, Варшава 2006.
· Васильевич, Г. А.: Референдумы в Беларуси и ее путь к независимости в конце ХХ столетия. Минск 2001.
· Шыбека, З.: Нарыс гісторыі Беларусі (1795-2002). Энцыклапедыкс, Мінск 2003.
· Цітоў, А. К.: Геральдыка Беларусі. Минская фабрика цветной печати, Минск 2010.
· Скобелев, Э. М.: Герб, сцяг і гімн Беларускай Дзяржавы
· Мяцельскi, А.: Сцяг волi. Arche, 2013.
· Обратный отсчет "Мы, беларусы...". ОНТ, 2011.
· Vexillographia - Флаги Беларуси. Dostupné online 21. 1. 2015: http://vexillographia.ru/belarus/
· Уголовный кодекс РБ, Статья 370
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html