Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 354)
Assignment details
   Login via CAS
Etnografická studie stravy a stravování v Domově pro seniory
Thesis title in Czech: Etnografická studie stravy a stravování v Domově pro seniory
Thesis title in English: Etnography of diet and cathering at home for elderly people
Key words: strava, pokrm, stravování, senior, totální instituce, etnografická studie, individualizace
English key words: diet, meal, catering, senior, total institution, ethnographic study, individualization
Academic year of topic announcement: 2017/2018
Type of assignment: diploma thesis
Thesis language: čeština
Department: Programme Management and Supervision (24-KRS)
Supervisor: Mgr. Hedvika Novotná, Ph.D.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 14.01.2015
Date of assignment: 14.01.2015
Confirmed by Study dept. on: 14.01.2015
Date of electronic submission:28.06.2018
Date of proceeded defence: 13.09.2018
Course: Thesis Defence (YMR11POBQ)
Reviewers: PhDr. Michal Růžička, Ph.D.
 
 
 
Preliminary scope of work
Jídlo je neodmyslitelně spjato s lidským životem, neboť patří mezi základní fyziologické potřeby umožňující přežití. Přesto, že je toto téma předmětem odborného zájmu, domnívám se, že není dostatečně reflektováno z hlediska sociokulturního. Proto jsem zvolila fenomén stravy jako nosné téma etnografického výzkumu, vedoucí k přiblížení problematiky stravy a stravování seniorů na úrovni sociálních a kulturních souvislostí. Jak na změny související s přechodem do totální instituce senioři reagují? Vládne i v této instituci "režim spěchu"? Jak, kde a s kým je realizována příprava stravy a její servis? Jakým způsobem je na stravování navázán individuální plán a standardy kvality sociální péče? Práce je rozdělena na teoretickou část se zakotvením v odborné literatuře, část metodologickou reflektující proces etnografického výzkumu a část analytticko-interpretativní, která zachytí výsledky výzkumu v diskusi s odborným teroretickým zázemím projektu.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html