Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 368)
Thesis details
   Login via CAS
Algoritmizace geometrického zobrazování ploch
Thesis title in Czech: Algoritmizace geometrického zobrazování ploch
Thesis title in English: Algorithms for geometric projections of surfaces
Key words: geometrická plocha, promítání, anaglyf, algoritmizace promítání
English key words: geometric surface, projection, anaglyph, algorithmization of projection
Academic year of topic announcement: 2014/2015
Thesis type: rigorosum thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Mathematics Education (32-KDM)
Supervisor: RNDr. Petra Surynková, Ph.D.
Author: RNDr. Radka Matěková - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 13.01.2015
Date of assignment: 13.01.2015
Confirmed by Study dept. on: 13.01.2015
Date and time of defence: 11.03.2015 15:30
Date of electronic submission:14.01.2015
Date of submission of printed version:13.01.2015
Date of proceeded defence: 11.03.2015
Guidelines
Prostudujte vlastnosti vybraných geometrických ploch. Své studium zaměřte na techniky jejich zobrazování a to především formou anaglyfů. Nastudované poznatky využijte k návrhu a implementaci programového protypu, který bude automaticky řešit zobrazování ploch a tvorbu anaglyfických obrazů. Pro využití práce na střední škole přidejte rovněž zobrazení jednoduchých geometrických útvarů.
References
[1] H. Pottman, A. Asperl, M. Hofer, A. Kilian, Architectural geometry, Bentley Institute Press, USA, 2007.

[2] A. Urban: Deskriptivní geometrie I, SNTL, 1967.

[3] J. Žára, B. Beneš, J. Sochor, P. Felkel, Moderní počítačová grafika. Computer Press, 2004.

[4] P. Shirley, S. Marschner, Fundamentals of Computer Graphics. A K Peters, 2009.

[5] L. Boček, V. Kubát, Diferenciální geometrie křivek a ploch. SPN, 1983.

[6] moderní 3D modelovací softwary, internetové zdroje, učebnice deskriptivní geometrie a stereometrie
Preliminary scope of work
Implementace úloh deskriptivní geometrie je velice žádoucí kvůli oživení metod tohoto stále aktuálního a široce potřebného oboru.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html