Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 368)
Thesis details
   Login via CAS
Teaching English in the Czech Step by Step Preschool Programme
Thesis title in Czech: Výuka angličtiny v předškolním programu Začít spolu
Thesis title in English: Teaching English in the Czech Step by Step Preschool Programme
Key words: program Začít spolu, výuka angličtiny v mateřské školce
English key words: Step by Step Programme, ESL teaching in preschools
Academic year of topic announcement: 2014/2015
Thesis type: Bachelor's thesis
Thesis language: angličtina
Department: Katedra anglického jazyka a literatury (41-KAJL)
Supervisor: PhDr. Mgr. et Mgr. Radek Vít, Ph.D.
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 09.01.2015
Date of assignment: 12.02.2015
Date and time of defence: 15.09.2016 10:00
Date of electronic submission:15.04.2016
Date of proceeded defence: 15.09.2016
Course: Diploma Thesis (OSZD004)
Opponents: Craig Alan Morgan, M.A.
 
 
 
References
Hainstock, E.G. The Essential Montessori. New York: Plume, 1997
Gardošová, J., Duklová, L. Vzdělávací program Začít spolu. Metodický průvodce pro předškolní vzdělávání. Praha: Portál, 2003
Krnjaja, Ž. Manual for diversification of programs for pre-school education. Belgrade: MSTD, 2013
Preliminary scope of work
Tato bakalářská práce se bude zabývat výukou angličtiny v programu Začít spolu v mateřských školách. Cílem bude zjistit, jak se výuka angličtiny implementuje do programu a jaké metody výuky angličtiny jako druhého jazyka se využíají. Práce bude mít část teoretickou, ve které bude popsána stručná historie programu, principy programu a metody výuky cizího jazyka. Část praktická bude tvořena výsledky dotazníků pro učitelé v mateřských školkách o využívaných metodách k výuce angličtiny v mateřské škole Začít spolu.
Preliminary scope of work in English
This thesis takes a look at teaching English as a second language in the Step by Step programme in the preschool environment. The aim of the thesis is to find out how teaching English is implemented into the programme and which methods of teaching English are used. The theoretical part will outline the history of the programme and its principles and methods of teaching English as a second language. The practical part will be comprised of data from surveys given to teachers about which methods of ESL teaching they use and an outline of what a typical day of teaching English in a Step by Step preschool looks like.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html