Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 336)
Assignment details
   Login via CAS
Typizace experimentálních povodí v Jizerských horách
Thesis title in Czech: Typizace experimentálních povodí v Jizerských horách
Thesis title in English: Landscape Classification of Experimental Watersheds in the Jizera Mountains
Key words: Typologie krajiny – změny krajinného pokryvu – srovnávací analýza povodí
Academic year of topic announcement: 2014/2015
Type of assignment: diploma thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Physical Geography and Geoecology (31-330)
Supervisor: RNDr. Dušan Romportl, Ph.D.
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 19.12.2014
Date of assignment: 19.12.2014
Date of electronic submission:15.08.2016
Date of submission of printed version:15.08.2016
Date of proceeded defence: 29.05.2017
Reviewers: RNDr. Miroslav Šobr, Ph.D.
 
 
 
Preliminary scope of work
Cíle práce
Typologie experimentálních povodí ČHMÚ v Jizerských horách
Analýza faktorů prostředí ovlivňujících odtokové poměry
Klasifikace krajinného pokryvu v zájmových územích
Srovnávací analýza experimentálních povodí

Použité pracovní metody, zájmové území, datové zdroje
Rešerše problematiky typologie krajiny. Klasifikace experimentálních povodí ČHMÚ v Jizerských horách dle faktorů ovlivňujících odtokové poměry. Klasifikace krajinného pokryvu v zájmových povodích s využitím aktuálních a historických ortofot. Srovnávací analýza povodí s možným hodnocením odezvy prostředí na podobné srážkové události.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html