Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 356)
Assignment details
   Login via CAS
Hodnocení efektu cvičení jógových ásan na postavení pánve
Thesis title in Czech: Hodnocení efektu cvičení jógových ásan na postavení pánve
Thesis title in English: The evaluation of the effect of yoga asanas on the position of the pelvis
Key words: jóga, postavení pánve v sagitální rovině, anteverze pánve
English key words: yoga, the position of the pelvis in the sagittal plane, anteversion of the pelvis
Academic year of topic announcement: 2014/2015
Type of assignment: diploma thesis
Thesis language: čeština
Department: Fyzioterapie (51-500400)
Supervisor: doc. PaedDr. Dagmar Pavlů, CSc.
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 15.12.2014
Date of assignment: 15.12.2014
Date and time of defence: 02.05.2016 08:00
Venue of defence: FTVS UK,José Martího 31,Praha 6, UC1-1, C102, Seminární místnost katedry fyzioterapie
Date of electronic submission:08.04.2016
Date of submission of printed version:01.04.2016
Date of proceeded defence: 02.05.2016
Reviewers: Ing. Petr Kubový
 
 
 
Preliminary scope of work
Cílem práce je ověřit vliv cvičení konkrétní sestavy jógových ásan na postavení pánve v sagitální rovině, jako další parametr jsme zvolili změnu napřímení páteře v rovině sagitální. Dvouměsíční cvičební program je sestaven tak, aby bylo možné ovlivnit délku a napětí hlavních svalů majících vliv na postavení pánve a korigovat tak její přílišnou anteverzi, či retroverzi.
Preliminary scope of work in English
The aim of this paper is to verify the influence of exercise-specific assemblies of yogic asanas on the position of the pelvis in the sagittal plane, as another parameter, we chose the change
in extension of the spine in a plane sagittal. The two-month exercise program is compiled
so that it can affect the length and tension of the major muscles, having an effect on the position of the pelvis and correct its excessive anteversion, or retroversion.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html