Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 356)
Assignment details
   Login via CAS
Hamiltonovské vlastnosti permutačních grafů
Thesis title in Czech: Hamiltonovské vlastnosti permutačních grafů
Thesis title in English: Hamiltonian properties of permutation graphs
Academic year of topic announcement: 2017/2018
Type of assignment: diploma thesis
Thesis language:
Department: Department of Applied Mathematics (32-KAM)
Supervisor: doc. RNDr. Jiří Fiala, Ph.D.
Author:
Guidelines
Cílem práce je prozkoumat souvistlost mezi existencí hamiltonovských struktur (cest, cyklů, pokrytím cestami apod.) a existencí řezů na permutačních grafech, případně na příbuzných třídách.
Strukturální vlstnosti by měly být východiskem pro návrh algoritmů.
References
Matoušek, Nešetřil: Kapitoly s diskrétní matematiky

Harary: Graph Theory

Diestel: Graph Theory

relevantní časopisecká literatura
Preliminary scope of work
U příbuzné třídy intervalových grafů je podobný vztah znám. Pro permutační grafy je známo několik algoritmů, některé jsou překvapivě jednoduché pro zápis, ale netriviální pro dokazování korektnosti (opakované prohledávání do šířky).

Pěkné téma pro studenta nebo studentku, kteří mají rádi
- rychlé netriviální grafové algoritmy, jejich složitost,
- třídy grafů se zajímavou geometrickou i kombinatorickou reprezentací.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html