Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 368)
Thesis details
   Login via CAS
Učebnice formou komiksu
Thesis title in Czech: Učebnice formou komiksu
Thesis title in English: Learning book like a comics
Key words: komiks, učebnice, umění, znak, vzdělávání, ilustrace
English key words: comics, learning book, art, symbol, education, illustration
Academic year of topic announcement: 2014/2015
Thesis type: diploma thesis
Thesis language: čeština
Department: Katedra výtvarné výchovy (41-KVV)
Supervisor: Mgr. Magdalena Novotná, Ph.D.
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 02.12.2014
Date of assignment: 02.12.2014
Date and time of defence: 13.01.2015 09:00
Venue of defence: M. Rettigové 4, Praha 1, R325A, 325A, posluchárna VV, 3. patro, vlevo, zadní trakt
Date of electronic submission:04.12.2014
Date of proceeded defence: 13.01.2015
Course: Diploma Thesis (OSZD005)
Opponents: doc. PhDr. Marie Fulková, Ph.D.
 
 
 
Guidelines
Studentka prozkoumá stávající učebnice vybraných předmětů a didaktické materiály a zmapuje, v jakých formách se v nich objevují obrazy s ohledem na komiks. Popíše, jakým slouží cílům, jak podávají učivo a jak souvisí s textem v učebnici. Vymezí rozdíl mezi ilustrací v učebnici a komiksem v učebnici. Bude se zabývat možnostmi zprostředkování vzdělávacího obsahu pomocí komiksu. Studentka zpracuje vlastní výukový materiál do formy komiksu, kterou otestuje na žácích základní školy. Zaměří se na možnosti komiksu zprostředkovat vzdělávací obsahy.
References
ROUND, J.; MURRAY, CH.: Studies in Comics. Vol. 1, Nmb. 1, STIC Intelect journals: 2010, ISSN 2040-3232
MCCLAUD, S.: Jak rozumět komiksu. BB art, 2008 ISBN 978-80-7381-419-9
EISNER, W. (1996). Grafické a vizuální vyprávění příběhu. Tamarac, FL: Poorhouse Press. Tamarac, FL: chudobinec Press.
DAVILA, V. (ed.). (2004) How to draw graphic novels. (2004) Jak kreslit komiksy. New York: Scholastic . New York: Akademický.
MICHALOVIČ, P.; ZUSKA, V.: Znaky, obrazy a stíny slov. Úvod do (jedné) filosofie a sémiologie obrazů. Praha 2009 AMU ISBN: 978-80-7331-129-2
HENDL, J.: Kvalitativní výzkum. Portál 2008. ISBN 978-80-7367-485-4.
Preliminary scope of work
Studentka prozkoumá stávající učebnice vybraných předmětů a zmapuje, v jakých formách se v nich objevují obrazy s ohledem na komiks. Popíše, jakým slouží cílům, jak podávají učivo a jak souvisí s textem v učebnici. Vymezí rozdíl mezi ilustrací a komiksem v učebnici. Bude se zabývat možnostmi zprostředkování vzdělávacího obsahu pomocí komiksu. Studentka zpracuje do formy komiksu učivo učebnice a tu otestuje na žácích základní školy (I. st. ZŠ). Testuje možnosti komiksu zprostředkovat vzdělávací obsahy.
Preliminary scope of work in English
Student will find out in which way pictures appear in learning books for 1. grade of primary school. She will aims of it and how pictures show curriculum and how it all communicate with text. She will define differences between illustration and comics in learning book. Student will deal with opportunities of comics like educational tool. She will make a learning book via comics and test it with pupils of primary school. She will try to find out how comic can convey educational content.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html