Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 348)
Assignment details
   Login via CAS
Možnosti využití školních pokusů k rozvoji přírodovědné gramotnosti a pregramotnosti v preprimárním a primárním vzdělávání
Thesis title in Czech: Možnosti využití školních pokusů k rozvoji přírodovědné gramotnosti a pregramotnosti v preprimárním a primárním vzdělávání
Thesis title in English: Possibilities of the Use of School Experiments for Scientific Literacy and Pre-Literacy at Pre-Primary and Primary Education
Key words: přírodovědná gramotnost, přírodovědná pregramotnost, školní experiment
English key words: Scientific Literacy, scientific Pre-Literacy, School Experiment
Academic year of topic announcement: 2014/2015
Type of assignment: diploma thesis
Thesis language: čeština
Department: Katedra chemie a didaktiky chemie (41-KCHDCH)
Supervisor: doc. PhDr. Martin Rusek, Ph.D.
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 27.11.2014
Date of assignment: 27.11.2014
Date and time of defence: 16.01.2018 09:00
Venue of defence: M. Rettigové 4, Praha 1, R201, 201, seminární místnost chemie, 2. patro, vpravo
Date of electronic submission:07.12.2017
Date of proceeded defence: 16.01.2018
Course: Diploma Thesis (OSZD005)
Reviewers: prof. PhDr. Martin Bílek, Ph.D.
 
 
 
Advisors: prof. RNDr. Pavel Beneš, CSc.
Guidelines
Studentka zmapuje povědomí učitelů a studentů učitelství mateřské školy a 1. stupně základní školy o přírodovědné gramotnosti. Dále se zaměří na jejich postoje k školním experimentů a možnosti jejich rozšíření na uvedených stupních vzdělávání. Součástí práce je i ověření vybraných pokusů s žáky.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html