Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 368)
Thesis details
   Login via CAS
Klonování a příprava plasmidů pro reportérový esej lidské GPX7
Thesis title in Czech: Klonování a příprava plasmidů pro reportérový esej lidské GPX7
Thesis title in English: Constuction of plasmids for human GPX7 gene reporter assay
Academic year of topic announcement: 2014/2015
Thesis type: diploma thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Biochemical Sciences (16-16160)
Supervisor: doc. Ing. Petra Matoušková, Ph.D.
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 27.11.2014
Date of assignment: 25.02.2016
Date and time of defence: 20.09.2016 09:00
Date of electronic submission:05.09.2016
Date of proceeded defence: 20.09.2016
Opponents: RNDr. Bc. Eva Novotná, Ph.D.
 
 
 
Guidelines
Experimentální práce na KBV.
Literární rešerže, seznámení se s metodikou, vlastní experimentální práce, zpracování a vyhodnocení výsledků, sepsání diplomové práce.
References
Dle výsledků literární rešerže.
Preliminary scope of work
Experimentální práce (PCR-amplifikace části lidské GPX7, přečištění, ligace do vektoru, transformace, namnožení a izolace plasmidu, ověření sekvenací, Pfu mutageneze cílové oblasti).
Ověření získaných plasmidů a mutantů sekvenací.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html