Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 368)
Thesis details
   Login via CAS
Evoluce bříz z okruhu Betula pendula a B. pubescens: morfologické a molekulární zhodnocení
Thesis title in Czech: Evoluce bříz z okruhu Betula pendula a B. pubescens: morfologické a molekulární zhodnocení
Thesis title in English: Evolution of birches from Betula pendula and B. pubescens group: morphological and molecular reappraisal
Key words: Betula, evoluce bříz, hybridizace, morfometrika, průtoková cytometrie, DNA analýza, taxonomie bříz
English key words: Betula, birch evolution, hybridization, morphometrics, flow cytometry, DNA analysis, birch taxonomy
Academic year of topic announcement: 2014/2015
Thesis type: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Botany (31-120)
Supervisor: Mgr. Tomáš Fér, Ph.D.
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 26.11.2014
Date of assignment: 27.11.2014
Date of electronic submission:11.05.2015
Date of proceeded defence: 08.06.2015
Opponents: Mgr. Tomáš Urfus, Ph.D.
 
 
 
Preliminary scope of work
Práce bude rešerší taxonomicky komplikované skupiny okruhu břízy bělokoré a pýřité. V tomto okruhu je celá řada taxonů, jejichž existence a fylogenetické postavení je nejasné. Předpokládá se excerpce všech dostupných údajů o těchto druzích, jejich rozšíření a morfologické variabilitě. Rešerše bude prováděna z různých evropských flór i jiných prací. Výsledkem bude přehled současných znalostí o taxonomické, morfologické i molekulární variabilitě této skupiny.
Preliminary scope of work in English
Thesis will be bibliographic search about taxonomically complicated group of Betula pendula and B. pubescens. There are several species described in this group with unclear status and phylogenetic placement. Thesis will excerpt all available data about these species, their distribution and morphological variation. Data will be extracted from various European flora compendia and other works. As a result overview of contemporary knowledge about taxonomical, morphological and molecular variability in this group will be obtained.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html