Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 368)
Thesis details
   Login via CAS
Povaha a rozsah principu non-refoulement
Thesis title in Czech: Povaha a rozsah principu non-refoulement
Thesis title in English: The nature and scope of the non-refoulement principle
Key words: Non-refoulement, povaha, rozsah
English key words: Non-refoulement, nature, scope
Academic year of topic announcement: 2014/2015
Thesis type: diploma thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Public International Law (22-KMP)
Supervisor: JUDr. Věra Honusková, Ph.D.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 26.11.2014
Date of assignment: 08.12.2014
Confirmed by Study dept. on: 28.04.2016
Date and time of defence: 27.04.2016 15:00
Venue of defence: PF UK, místnost č. 219
Date of electronic submission:11.03.2016
Date of proceeded defence: 27.04.2016
Opponents: prof. JUDr. PhDr. Veronika Bílková, Ph.D., E.MA.
 
 
 
Preliminary scope of work
Diplomová práce pojednává o stěžejním principu mezinárodního uprchlického práva, jímž je princip non-refoulement. Prostřednictvím tohoto principu jsou oprávněné osoby chráněny před navrácením do země jejich původu, kde jim hrozí nebezpečí vyjmenované v jednotlivých dokumentech. Účelem této práce je vymezení a analýza povahy, rozsahu a obsahu tohoto principu v jednotlivých mezinárodních a regionálních dokumentech a jejich následné porovnání.
Preliminary scope of work in English
The thesis deals with the key principle of international refugee law which is the principle of non-refoulement. Thanks to this principle, entitled persons are protected from being returned to their country of origin where they would be in danger on the grounds listed in particular documents. The aim of my thesis is to define and analyze the nature, scope and content of this principle in particular international and regional documents and their subsequent comparison.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html