Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 368)
Thesis details
   Login via CAS
Příprava a studium vrstev sulfidu molybdeničitého
Thesis title in Czech: Příprava a studium vrstev sulfidu molybdeničitého
Thesis title in English: Preparation and study of molybdenum disulfide layers
Academic year of topic announcement: 2014/2015
Thesis type: diploma thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Inorganic Chemistry (31-240)
Supervisor: doc. RNDr. Ing. Martin Kalbáč, Ph.D., DSc.
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 26.11.2014
Date of assignment: 26.11.2014
Date of electronic submission:20.08.2017
Date of proceeded defence: 13.09.2017
Opponents: doc. RNDr. Daniel Nižňanský, Dr.
 
 
 
Preliminary scope of work
Náplní práce bude příprava a charakterizace malého počtu vrstev MoS2 a sandwichových heterostruktur na bázi grafenu. Studium bude prováděno zejména s využitím optické mikroskopie, mikroskopie atomárních sil a Ramanovy spektroskopie. Zvláštní pozornost bude věnována změnám v Ramanových a fotoluminiscenčních spektrech v závislosti na vloženém elektrickém napětí na vzorek.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html