Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 368)
Thesis details
   Login via CAS
Pneumatologie v pojetí T.C. Odena. Představení a srovnání s pneumatologiemi ve čtyřech dogmatikách současných angloamerických theologů
Thesis title in Czech: Pneumatologie v pojetí T.C. Odena. Představení a srovnání s pneumatologiemi ve čtyřech dogmatikách současných angloamerických theologů
Thesis title in English: T.C. Oden´s Concept of Pneumatology. Its Presentation and its Comparison with Pneumatologies in four Dogmatics of the Contemporary Angloamerican Theologians
Key words: evangelická teologie 20./21. století angloamerická theologie systematická theologie dogmatika pneumatologie Duch svatý Thomas C. Oden
English key words: Protestant Theology of the 20th /21th Century Anglo-American Theology Systematic Theology Dogmatics Pneumatology The Holy Spirit Thomas C. Oden
Academic year of topic announcement: 2014/2015
Thesis type: diploma thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Systematic Theology (27-SYST)
Supervisor: prof. Jan Štefan, Dr.
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 21.11.2014
Date of assignment: 21.11.2014
Date and time of defence: 17.06.2015 00:00
Date of electronic submission:23.04.2015
Date of proceeded defence: 17.06.2015
Opponents: doc. Dr. Petr Macek, Ph.D.
 
 
 
Guidelines
Komparativní přístup.
References
ODEN, Thomas, C. *Life in the Spirit*:* a Systematic Theology: Volume 3.*
San Francisco: HarperCollins, 1992. xi, 548 s.

BRAATEN, Carl, E., JENSON, Robert, W. (eds.). *Christian Dogmatics. Volume
2*. Philadelphia: Fortress, 1984. xviii, 621 s.

GUTHRIE, Shirley C. *Christian Doctrine. *2. revidované vyd. Louisville:
Westminster John Knox Press, 1994. xiv, 434 s.

WAINWRIGHT, Geoffrey. *Doxology: the Praise of God in Worship, Doctrine and
Life: a Systematic Theology. *New York: Oxford University Press, 1984. vii,
609 s.

GARRETT, James, L. *Systematic Theology: Biblical, Historical and
Evangelical. Volume 2. *Grand Rapids: William E. Eerdmans, 1995. 872 s.
Preliminary scope of work
Krátké představení autora a jeho programu postmoderní theologické paleoorthodoxie.
Pojednání o pneumatologii v regulérní dogmatice T.C.Odena a její srovnání s pneumatologiemi v regulérních dogmatikách R.W. Jensona (lut.), S.C. Guthrieho (ref.), G. Wainwrighta (metod.) a J.L. Garretta (evangelik.): shody a rozdíly ve výběru a rozvržení pneumatologické látky, místa a role pneumatologie v celku systematické theologie, autorit (SZ, NZ, církevní otcové, reformátoři, theologové 19. a 20. století, pneumatologické monografie), způsobu traktování (argumentace, polemiky), závislosti na konfesijní příslušnosti.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html