Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 368)
Thesis details
   Login via CAS
Salts of heteroaromatic compounds for NLO
Thesis title in Czech: Soli heteroaromatických sloučenin pro NLO
Thesis title in English: Salts of heteroaromatic compounds for NLO
Key words: Nelineární optika, 2,4-diamino-1,3,5-triazin, vibrační spektroskopie, strukturní analýza
English key words: Nonlinear optics, 2,4-diamino-1,3,5-triazine, vibrational spectroscopy, structural analysis
Academic year of topic announcement: 2014/2015
Thesis type: Bachelor's thesis
Thesis language: angličtina
Department: Department of Inorganic Chemistry (31-240)
Supervisor: prof. RNDr. Ivan Němec, Ph.D.
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 14.11.2014
Date of assignment: 14.11.2014
Date of electronic submission:26.08.2015
Date of proceeded defence: 15.09.2015
Opponents: doc. RNDr. Vojtěch Kubíček, Ph.D.
 
 
 
Advisors: RNDr. Irena Matulková, Ph.D.
Preliminary scope of work
Práce je věnována přípravě a charakterizaci nových krystalických fází s potenciálem pro NLO odvozených od vybraných heteroaromatických bází.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html