Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 336)
Assignment details
   Login via CAS
Larvální morfologie tribu Goliathini (Coleoptera: Cetoniinae) a její využití při studiu fylogeneze zlatohlávků.
Thesis title in Czech: Larvální morfologie tribu Goliathini (Coleoptera: Cetoniinae) a její využití při studiu fylogeneze zlatohlávků.
Thesis title in English: Larval morphology of Goliathini (Coleoptera: Cetoniinae) and its contribution towards the understanding of the group's evolution.
Key words: Cetoniinae, Coleoptera, zlatohlávci, nedospělá stádia, fylogeneze
English key words: Cetoniinae, Coleoptera, immature stages, phylogeny, rose chafers
Academic year of topic announcement: 2014/2015
Type of assignment: diploma thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Zoology (31-170)
Supervisor: Mgr. Petr Šípek, Ph.D.
Author: Mgr. Ondřej Kouklík - assigned by the advisor
Date of registration: 13.11.2014
Date of assignment: 13.11.2014
Date of electronic submission:15.08.2017
Date of submission of printed version:15.08.2017
Date of proceeded defence: 14.09.2017
Reviewers: RNDr. Jiří Skuhrovec, Ph.D.
 
 
 
Preliminary scope of work
Podčeleď zlatohlávkovitých brouků zahrunuje přibližně 4 tisíce druhů brouků, z nich se celá řada vyznačuje výrazným sexuálním dimorfismem ve velikosti a přítomností sekundárních pohlavních struktur, jako jsou různé rohy, zvětšená chodila, prodloužené tibie. Přesto, že jsou Goliathini, kterí zahrnují i jedny z největších brouků světa, velmi populární a chovatelsky relativně dostpupní, chybí relevatní informace o její fylogenezi či o nedospělých stadiích. Práce si klade za cíl vyhledat, popsat a pojmenovat základní formy a typy larválních morfologických struktur. Tyto data pak interpretovat v rámci fylogenetického kontextu skupiny. pojmenovat základné ekologické a evoluční trendy morfogeneze jednotlivých struktur.
Preliminary scope of work in English
The subfamily cetoniinae contains approximately 4000 species of beetles and the majority of them exhibit distinct sexual dimorphism (either in size or in the presence of distinct socondary structures). Althought the goup is extremely popular among amateur entomologist and insects breeders, the immatures stages as well as the phylogeny of the group remains covered with mistery. The main aim of the work is to identify, describe and list the larval morphological features and to place the collected informations into phylogenetic context.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html