Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 368)
Thesis details
   Login via CAS
Úloha imunitního systému v rozvoji obezity a jejích metabolických komplikací
Thesis title in Czech: Úloha imunitního systému v rozvoji obezity a jejích metabolických komplikací
Thesis title in English: The role of immune system in development of obesity and derived metabolic complications
Key words: Obezita, adipokiny, cytokiny, imunitní systém, tuková tkáň, inzulínová rezistence
English key words: Obesity, adipokines, cytokines, immune system, adipose tissue, insulin resistance
Academic year of topic announcement: 2014/2015
Thesis type: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Physiology (31-152)
Supervisor: Mgr. Kristina Bardová, Ph.D.
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 12.11.2014
Date of assignment: 27.11.2014
Date of electronic submission:15.05.2015
Date of proceeded defence: 08.06.2015
Opponents: Mgr. Anna Cinkajzlová, Ph.D.
 
 
 
Advisors: doc. RNDr. Jiří Novotný, DSc.
Preliminary scope of work
Práce bude pojednávat o buňkách imunitního systému v tukové tkáni a změnách v jejich složení a funkci během zánětu, který doprovázi obezitu indukovanou příjmem potravy s vysokým obsahem tuků.
Preliminary scope of work in English
The theme of this bachelor´s thesis is involvement of immune system cells in inflammation of adipose tissue and changes in their composition and function during inflammation connected to high-fat-diet induced obesity.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html