Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 285)
Assignment details
   Login via CAS
Kontrola výslovnosti v logopedické aplikaci
Thesis title in Czech: Kontrola výslovnosti v logopedické aplikaci
Thesis title in English: Pronunciation Validation in Speech Therapy Application
Key words: validace výslovnosti, rozpoznávání slov, dyslálie, logopedická aplikace
English key words: speech validation, word recognition, dyslalia, speech therapy application
Academic year of topic announcement: 2014/2015
Type of assignment: diploma thesis
Thesis language: čeština
Department: Institute of Formal and Applied Linguistics (32-UFAL)
Supervisor: Mgr. Nino Peterek, Ph.D.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 14.11.2014
Date of assignment: 14.11.2014
Confirmed by Study dept. on: 21.11.2014
Date and time of defence: 06.09.2017 10:00
Date of electronic submission:20.07.2017
Date of submission of printed version:21.07.2017
Date of proceeded defence: 06.09.2017
Reviewers: Mgr. Barbora Vidová Hladká, Ph.D.
 
 
 
Guidelines
Cílem práce je navrhnout a implementovat aplikaci, jejímž hlavním úkolem bude zjednodušit a podpořit logopedickou terapii osob s nepřesnou artikulací pomocí zpětné vazby při trénování výslovnosti.
Aplikace by měla mít klient-server architekturu zahrnující multimediální komunikaci.
Serverová část bude vyřizovat vyhodnocování výslovnosti, udržovat historii terapie, klientská část zajistí uživatelské rozhraní, nahrávání a přehrávání řeči.
K vyhodnocování výslovnosti budou testovány současné algoritmy rozpoznávání mluvené řeči.
References
E. Škodová, I. Jedlička, Klinická logopedie, Portál, 2007

V. Lechta, J. Křížová, Terapie narušené komunikační schopnosti, Portál, 2011

K. Neubauer, Logopedie: učební text pro bakalářské studium speciální pedagogiky, Univerzita Hradec Králové. Pedagogická fakulta, Gaudeamus, 2010

J. Psutka, L. Müller, J. Matoušek, V. Radová, Mluvíme s počítačem česky, Academia, 2006

X. Huang, A. Acero, H. Hon, Spoken Language Processing, Prentice-Hall, 2001
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html