Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 354)
Assignment details
   Login via CAS
Ženy migrantky jako aktivní občanky
Thesis title in Czech: Ženy migrantky jako aktivní občanky
Thesis title in English: Migrant women as active citizens
Key words: Migrace, integrace, gender, migrantky, narativní vyprávění, životní příběhy, občanství, aktivní občanství, veřejný život, privátní sféra, občanská angažovanost, participace
English key words: Migration, integration, gender, migrant women, life – story telling, citizenship, active citizenship, public life, private sphere, civic engagement, participation
Academic year of topic announcement: 2014/2015
Type of assignment: diploma thesis
Thesis language: čeština
Department: Programme Gender Studies (24-KGS)
Supervisor: Mgr. Petra Ezzeddine, Ph.D.
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 04.11.2014
Date of assignment: 12.03.2015
Date of electronic submission:26.06.2015
Date of proceeded defence: 16.09.2015
Course: Thesis Defence (YMGOBH00)
Reviewers: Mgr. Zuzana Uhde, Ph.D.
 
 
 
Preliminary scope of work
V diplomové práci budu zkoumat za použití metody epizodických vyprávění, jakým způsobem se ženy-migrantky, které žijí v České republice, ale nemají doposud uděleno české státní občanství, podílejí na veřejném životě a participují na rozvoji občanské společnosti hostitelské země. V diplomové práci budu vycházet z postmoderního liberálního pojetí občanství jako dynamické kategorie, které dekonstruuje esencialistické pojetí občanství tak, jak je prezentováno např. v české legislativě. V práci budu dále reflektovat feministické teorie a koncepty vztahující se k pojetí občanství a participace žen – migrantek v občanské společnosti.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html