Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 368)
Thesis details
   Login via CAS
Praktické datové struktury
Thesis title in Czech: Praktické datové struktury
Thesis title in English: Practical data structures
Key words: cache-oblivious algoritmy, datové struktury, slovníky, vyhledávací stromy
English key words: cache-oblivious algorithms, data structures, dictionaries, search trees
Academic year of topic announcement: 2014/2015
Thesis type: Bachelor's thesis
Thesis language: angličtina
Department: Department of Applied Mathematics (32-KAM)
Supervisor: Mgr. Martin Mareš, Ph.D.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 31.10.2014
Date of assignment: 31.10.2014
Confirmed by Study dept. on: 11.11.2014
Date and time of defence: 15.06.2015 00:00
Date of electronic submission:01.06.2015
Date of submission of printed version:22.05.2015
Date of proceeded defence: 15.06.2015
Opponents: RNDr. Martin Babka
 
 
 
Guidelines
Cílem práce je nalezení datových struktur pro množiny, uspořádané množiny a slovníky, které se chovají efektivně na současném reálném hardwaru. To by mělo zahrnovat především průzkum interakce datových struktur s paměťovou hierarchií tvořenou hlavní pamětí a jednou či několika úrovněmi cache, případně také interakce s prediktorem skoků. Na základě tohoto průzkumu by měly být navrženy úpravy, které činnost struktur zfektivní.
References
Pfaff, Ben: Performance Analysis of BSTs in System Software. Department of Computer Science, Stanford University.

Demaine, Erik: Advanced Data Structures (Lecture Notes). Department of Electrical Engineering and Computer Science, Massachusetts Institute of Technology.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html