Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 356)
Assignment details
   Login via CAS
Akumulace těžkých kovů v tkáních bezobratlých živočichů na struskopopílkových odkalištích
Thesis title in Czech: Akumulace těžkých kovů v tkáních bezobratlých živočichů na struskopopílkových odkalištích
Thesis title in English: Accumulation of heavy metals in tissues of terrestrial arthropods at fly ash deposits
Key words: těžké kovy, žahadloví blanokřídlí, vátý písek, odkaliště, písek, popílek, ekotoxikologie, akumulace
English key words: heavy metals , Aculeata, drift sand, coal fly ash deposit, sand, fly ash, ecotoxicology, accumulation
Academic year of topic announcement: 2014/2015
Type of assignment: diploma thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Ecology (31-162)
Supervisor: doc. RNDr. Robert Tropek, Ph.D.
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 31.10.2014
Date of assignment: 31.10.2014
Date of electronic submission:29.04.2017
Date of submission of printed version:02.05.2017
Date of proceeded defence: 29.05.2017
Reviewers: doc. RNDr. Petr Heneberg, Ph.D.
 
 
 
Preliminary scope of work
Cílem práce bude zjistit, jestli dochází k zvýšené akumulaci těžkých kovů v populacích vybraných druhů terestrických členovců na odkalištích ve větší míře než na přirozených stanovištích.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html