Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 348)
Assignment details
   Login via CAS
Ošetřovatelská péče o pacienta s nekrotickou pankreatitidou
Thesis title in Czech: Ošetřovatelská péče o pacienta s nekrotickou pankreatitidou
Thesis title in English: Patient care for patient with pancreatic necrosis
Key words: Ošetřovatelská péče, nekrotická pankreatitida, pacient, případová studie
English key words: Patient care, pancreatic necrosis, patient, case study
Academic year of topic announcement: 2014/2015
Type of assignment: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Institute of Nursing Theory and Practice First Faculty of Medicine Charles University (11-00250)
Supervisor: Mgr. Eva Marková, Ph.D.
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 30.10.2014
Date of assignment: 07.11.2014
Date and time of defence: 26.01.2016 07:00
Date of electronic submission:30.11.2015
Date of proceeded defence: 26.01.2016
Course: Defense of Bachelor´s Thesis (B01821)
Reviewers: Mgr. Vendula Pírková
 
 
 
Guidelines
Bakalářská práce bude vypracována v souladu s Opatřením děkana č. 10/2010, Manuálem pro psaní kvalifikačních prací a pokyny vedoucí práce.
References
1. ŠPIČÁK, Julius. Onemocnění slinivky břišní: minimum pro praxi. Praha : Triton, 2000. ISBN: 80-7254-105-6.
2. United Kingdom guidelines for the management of acute pancreatitis. London : BMJ Publishing Group, 1998.
3. KOSTKA, Rodomil. Akutní pankreatitida: komplexní přístup. Praha : Galén, c2006. ISBN: 80-7262-427-X.
4. RYSKA, Miroslav. IAP směrnice standardní léčby nemocných s akutní pankreatitidou. Bulletin HPB, 2002, roč. 10, č. 4, s. 139-142. ISSN: 1210-6755.
5. ŠPIČÁK, Julius. Akutní pankreatitida - standardní postup 2002 a pět let poté. Bulletin HPB, 2007, roč. 15, č. 2-3, s. 46-47. ISSN: 1210-6755.
6. Guidelines for the management of acute pancreatitis. London : BMJ Publishing Group, 2005.
Preliminary scope of work
Případová studie, zabývající se problematikou jednoho pacienta, konkrétně pacienta s nekrotickou pankreatitidou. Popis ošetřovatelské péče u pacienta s nekrotickou pankreatitidou na V.A.C. systému s cílem zachytit její složitost a komplexnost. Popis konkrétních jevů, který v praxi demonstruje teoretický ošetřovatelský koncept Henderson. Kvalitativní výzkumný design: zúčastněné pozorování, rozhovor a analýza dokumentace, intenzivní monitoring a popis skutečného průběhu na anesteziologicko - resuscitačním oddělení a využití hodnotících škál. Praktický příspěvek, který přispěje k rozvoji teorie a praxe ošetřovatelství.
Preliminary scope of work in English
This is a case study of a patient with a necrotic pancreas. An approach to the problem through the health care model of Henderson, care of a patient with a necrotic pancreas on a V.A.C system. Conclusions nursing care will contribute to the knowledge of patients with necrotic pancreatitis.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html