Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 356)
Assignment details
   Login via CAS
Kazuistika fyzioterapeutické péče o pacienta s diagnózou cévní mozková příhoda a totální endoprotéza kyčelního kloubu
Thesis title in Czech: Kazuistika fyzioterapeutické péče o pacienta s diagnózou cévní mozková příhoda a totální endoprotéza kyčelního kloubu
Thesis title in English: The case study of a physiotherapeutic treatment of a patient with stroke and total hip arthroplasty
Key words: cévní mozková příhoda, ischemická cévní mozková příhoda, kyčelní kloub, zlomenina krčku kosti stehenní, totální endoprotéza kyčelního kloubu, fyzioterapie, kazuistika
English key words: stroke, ischemic stroke, hip joint, femoral neck fracture, total hip arthroplasty, physiotherapy, case study
Academic year of topic announcement: 2014/2015
Type of assignment: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Fyzioterapie (51-500400)
Supervisor: doc. PaedDr. Dagmar Pavlů, CSc.
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 30.10.2014
Date of assignment: 30.10.2014
Date and time of defence: 16.05.2016 07:30
Venue of defence: FTVS UK,José Martího 31,Praha 6, UC1-1, C102, Seminární místnost katedry fyzioterapie
Date of electronic submission:06.04.2016
Date of submission of printed version:08.04.2016
Date of proceeded defence: 16.05.2016
Reviewers: Bc. Eva Hankovcová
 
 
 
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html