Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 336)
Assignment details
   Login via CAS
Strukturní studium potkaního NK buněčného receptoru NKR-P1B a jeho ligandu Clrb
Thesis title in Czech: Strukturní studium potkaního NK buněčného receptoru NKR-P1B a jeho ligandu Clrb
Thesis title in English: Structural studies of rat NK cell receptor NKR-P1B and its ligand Clrb
Key words: NK buňky, Clrb, NKR-P1B, RCTL, HEK293S GnTI-, piggyBac
English key words: NK cells, Clrb, NKR-P1B, RCTL, HEK293S GnTI-, piggyBac
Academic year of topic announcement: 2014/2015
Type of assignment: diploma thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Biochemistry (31-250)
Supervisor: RNDr. Ondřej Vaněk, Ph.D.
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 27.11.2014
Date of assignment: 27.11.2014
Date of electronic submission:18.08.2016
Date of submission of printed version:18.08.2016
Date of proceeded defence: 07.09.2016
Reviewers: RNDr. Daniel Kavan, Ph.D.
 
 
 
Preliminary scope of work
Předmětem práce je zavedení a optimalizace expresního systému piggyBac v HEK293 produkční buněčné linii a následná produkce a strukturní charakterizace proteinů NKR-P1B a Clrb, receptorů potkaních NK buněk.
Preliminary scope of work in English
Aim of the thesis is the implementation and optimization of piggyBac expression system in HEK293 production cell line and subsequent production and structural characterization of proteins NKR-P1B and Clrb, receptors of rat natural killer cells.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html