Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 368)
Thesis details
   Login via CAS
Fyziologické a patofyziologické aspekty metabolismu sulfanu u člověka
Thesis title in Czech: Fyziologické a patofyziologické aspekty metabolismu sulfanu u člověka
Thesis title in English: Physiological and pathophysiological aspects of hydrogen sulfide metabolism in humans
Key words: Sulfan (H2S), cystathionin β-syntáza (CBS), cystathionin γ-lyáza (CSE), vazorelaxační faktor, hypertenze, KATP kanály
English key words: Hydrogen sulfide (H2S), cystathionine β-synthase (CBS), cystathionine γ-lyase (CSE), vazorelaxant factor, hypertension, KATP channels
Academic year of topic announcement: 2014/2015
Thesis type: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Cell Biology (31-151)
Supervisor: prof. MUDr. Viktor Kožich, CSc.
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 20.10.2014
Date of assignment: 28.01.2015
Date of electronic submission:13.05.2015
Date of proceeded defence: 05.06.2015
Opponents: RNDr. Ondřej Tolde, Ph.D.
 
 
 
Preliminary scope of work
Sulfan je známý jako toxický plyn a v poslední době se prokázala jeho funkce jako významné signální molekuly. Cílem této práce je shrnutí informací o chemických interakcích této molekuly v organismu, metabolismu a fyziologickém působení. Sulfan se v organismu tvoří enzymaticky a fyziologicky působí například v cévách a mozku. Fyziologické působení sulfanu ve tkáních vede k úvahám o jeho využití v medicíně.
Preliminary scope of work in English
Hydrogen sulfide is known as a toxic gas. Recently it was shown to be an important signaling molecule in organism. The aim of this study is to summarize the information about chemical interactions of this molecule, its metabolism and physiological effects. Hydrogen sulfide is produced enzymatically and it acts for example in blood vessels and brain. Physiological action of hydrogen sulfide in tissues leads to considerations of therapeutical potencial of hydrogen sulfide.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html