Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 356)
Assignment details
   Login via CAS
Hemonchóza ovce domácí jako modelová parazitóza - výsledky její parazitologické kontroly v experimentální studii
Thesis title in Czech: Hemonchóza ovce domácí jako modelová parazitóza - výsledky její parazitologické kontroly v experimentální studii
Thesis title in English: Haemonchosis as a model parasitosis in sheep - the results of its control during experimental study
Academic year of topic announcement: 2017/2018
Type of assignment: diploma thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Pharmacology and Toxicology (16-16170)
Supervisor: prof. RNDr. Jiří Lamka, CSc.
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 07.12.2017
Date of assignment: 07.12.2017
Date and time of defence: 05.06.2019 08:00
Date of electronic submission:02.05.2019
Date of proceeded defence: 05.06.2019
Reviewers: PharmDr. Ivan Vokřál, Ph.D.
 
 
 
Guidelines
1/ Rešerže doporučené literatury
2/ Podíl na terénních experimentech
3/ Podíl na laboratorním vyšetření v terénu získaných vzorků
4/ Podíl na vyhodnocení parazitologických nálezů
5/ Sestavení DP
References
Monografie, databáze, předchozí DP vypracované na oddělení
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html