Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 368)
Thesis details
   Login via CAS
Metody implementace globálního rozvojového vzdělávání na českých základních školách a nižším stupni gymnázií
Thesis title in Czech: Metody implementace globálního rozvojového vzdělávání na českých základních školách a nižším stupni gymnázií
Thesis title in English: Methods of Implementation of the Global Development Education at Czech Primary and Grammar Schools
Key words: Globální rozvojové vzdělávání, metody implementace, implementace, vzdělávací politika, průřezová témata, druhý stupeň základních škol, nižší stupeň víceletých gymnázií
English key words: Global Development Education, Implementation, Methods of Implementation, Education Policy, Cross-Curricular Topics, Upper Primary Schools, Lower Level of the Grammar Schools
Academic year of topic announcement: 2014/2015
Thesis type: diploma thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Education (21-KPED)
Supervisor: doc. PhDr. Hana Kasíková, CSc.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 17.10.2014
Date of assignment: 17.10.2014
Administrator's approval: not processed yet
Confirmed by Study dept. on: 12.11.2014
Date and time of defence: 18.09.2015 10:00
Date of electronic submission:25.06.2015
Date of proceeded defence: 18.09.2015
Submitted/finalized: committed by student and finalized
Opponents: Andrea Běhalová, BA, M.A., Ph.D.
 
 
 
Guidelines
1) Teoretická část

- stručné nastínění teoretického pozadí, kurikulární dokumenty, které v sobě toto téma obsahují nebo se mu věnují (Národní strategie ČR, případně srovnání s vybranými zahraničními kurikulárními dokumenty)
- praxe na českých školách, jakým způsobem školy začleňují GRV do svých ŠVP
- implementační proces GRV
- metody GRV, jejich cíle, pozitiva a negativa

2) Empirické šetření
- metodologický rámec
- kvalitativní výzkum u pedagogů
- popis implementačního procesu na příkladu problematiky přenosu stereotypů v rámci výuky GRV
- předpokládané výzkumné metody: strukturované rozhovory s pedagogy, zúčastněné/nezúčastněné pozorování/ hospitace, dotazníkové šetření
- analýza a interpretace zjištěných poznatků
References
Globální dimenze ve výuce, Development education project (VB), Člověk v tísni, Praha: 2013.
Kasíková, H., Kooperativní učení, kooperativní škola, Portál, Praha: 1997.
Nádvorník, O., Společný svět: příručka globálního rozvojového vzdělávání, Člověk v tísni, Praha: 2004.
Národní strategie globálního rozvojového vzdělávání pro 2011-2015, MZV ČR, Praha: 2010.
Pike, G., Cvičení a hry pro globální výchovu, Portál, Praha: 2000.
Tožička, T., Příliš vzdálené cíle. Educon, Praha: 2008.
Vališová, A., Pedagogika pro učitele. Grada, Praha: 2011.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html