Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 336)
Assignment details
   Login via CAS
Rizikové faktory kardiovaskulárních onemocnění na základě longitudinální studie SHARE
Thesis title in Czech: Rizikové faktory kardiovaskulárních onemocnění na základě longitudinální studie SHARE
Thesis title in English: Cardiovascular disease risk factors based on a longitudinal study SHARE
Key words: Kardiovaskulární onemocnění, prevalence, rizikové faktory, sociální determinanty zdraví, sociální epidemiologie, SHARE.
English key words: Cardiovascular diseases, prevalence, risk factors, social determinants of health, social epidemiology, SHARE.
Academic year of topic announcement: 2015/2016
Type of assignment: diploma thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Social Geography and Regional Development (31-340)
Supervisor: prof. RNDr. Dagmar Dzúrová, CSc.
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 27.11.2015
Date of assignment: 21.12.2015
Date of electronic submission:19.04.2018
Date of submission of printed version:19.04.2018
Date of proceeded defence: 11.06.2018
Reviewers: MUDr. Kristýna Žejglicová
 
 
 
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html