Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 356)
Assignment details
   Login via CAS
Skládání obdélníků
Thesis title in Czech: Skládání obdélníků
Thesis title in English: Packing rectangles
Key words: skládání, obdélník, algoritmus, kombinatorická geometrie
English key words: packing, rectangle, algorithm, combinatorial geometry
Academic year of topic announcement: 2013/2014
Type of assignment: diploma thesis
Thesis language: čeština
Department: Computer Science Institute of Charles University (32-IUUK)
Supervisor: doc. Mgr. Robert Šámal, Ph.D.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 30.09.2014
Date of assignment: 30.09.2014
Confirmed by Study dept. on: 06.10.2014
Date and time of defence: 11.02.2016 00:00
Date of electronic submission:04.12.2015
Date of submission of printed version:04.12.2015
Date of proceeded defence: 11.02.2016
Reviewers: Mgr. Martin Mareš, Ph.D.
 
 
 
Guidelines
Cílem práce je posunout poznání v oblasti skládání geometrických útvarů do malých oblastí, v duchu tohoto problému:
je možné naskládat obdélníky rozměrů 1/n x 1/(n+1) (pro n=1, 2, ...) do čtverce 1x1?
Obsah obdélníků je 1 a výsledky v článku [1] naznačují, že by to opravdu jít mohlo. V článku je navržen algoritmus, kterým
lze obdélníky naskládat do čtverce o něco většího. Předmětem práce by mělo být prozkoumat tento algoritmus a pokusit se zlepšit
jeho analýzu, a tím (v ideálním případě) problém vyřešit. Případně objevit, jaké podmínky skládání obdélníků omezují.
V článku [1] jsou analyzovány dva další příbuzné problémy, student bude pracovat na libovolném z nich podle svého zájmu.
References
[1] Marc M. Paulhus: An Algorithm for Packing Squares, Journal of Combinatorial Theory, Series A 82, 147-157 (1997)
[2] Karen Ball: On Packing Unequal Squares, Journal of Combinatorial Theory, Series A 75, 353-357 (1996)

Další literatura podle doporučení školitele.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html