Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 368)
Thesis details
   Login via CAS
Rozšíření instrumentálního vybavení v kryomagnetické laboratoři
Thesis title in Czech: Rozšíření instrumentálního vybavení v kryomagnetické laboratoři
Thesis title in English: Extension of instrumental capabilities in cryomagnetic laboratory
Key words: insrumentální rozšíření, nízké teploty, magnetické pole
English key words: instrumental improvements, low temperatures, magnetic field
Academic year of topic announcement: 2014/2015
Thesis type: diploma thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Condensed Matter Physics (32-KFKL)
Supervisor: doc. RNDr. Jan Prokleška, Ph.D.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 30.09.2014
Date of assignment: 02.10.2014
Confirmed by Study dept. on: 24.08.2015
Date and time of defence: 07.09.2016 00:00
Date of electronic submission:25.07.2016
Date of submission of printed version:28.07.2016
Date of proceeded defence: 07.09.2016
Opponents: prof. Mgr. Pavel Javorský, Dr.
 
 
 
Advisors: RNDr. Petr Novák, CSc.
Guidelines
1. Seznámení se s chodem kryomagnetické laboratoře a se stávajícími měřícími metodami
2. Příprava prototypu pro měření magnetizace pomocí kapacitního gradientního magnetometru, jeho otestování a případná doporučení pro další postup
3. Metodické testování měření magnetizace pomocí Hallovských sond a to zejména ve velmi nízkých teplotách (pod 2K)
4. Testování alternativních způsobů měření teplotních roztažností vhodných pro použití v tlakových celách a srovnání s měřením pomocí tenzometrů
5. K bodům 2.-4. bude vytvořena dokumentace a případné prostředky pro zpracování a analýzu získaných dat (např. v některém z běžných tabulkových procesorů)
References
[1] T. Sakakibara et al 1994 Jpn. J. Appl. Phys. 33 5067 doi:10.1143/JJAP.33.5067
[2] S. Sanfilippo arXiv:1103.1271
[3] QD application note 1084-701 https://www.qdusa.com/sitedocs/appNotes/ppms/1084-701%20Rev.%20A0.pdf
[4] J. Prokleska, Ph.D. thesis
Preliminary scope of work
Cílem práce je seznámení se s dostupnými měřícími metodami ve Společné Laboratoři pro Magnetická Studia (SLMS, http://kfkl.cz/jlms ) a ve vybraných případech jejich rozšíření. Jedná se zejména o měření magnetizace a to kapacitní gradientní metodou [1] a měřením pomocí Hallovských sond [3]. Dalším možným směrem vývoje metodiky je rozšíření měření teplotní roztažnosti za nízkých teplot a aplikovaných hydrostatických tlaků a srovnáním se stávající metodikou (tenzometry). Ve všech případech je očekáváno pečlivé zdokumentování testované/zavedené metodiky pro snadný přenos "know-how" dalším uživatelům SLMS.
Podle zájmu studenta a jeho časových dispozic může být práce rozšířena o další drobná vylepšení měřících metod dostupných v SLMS.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html