Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 368)
Thesis details
   Login via CAS
Biologická aktivita sekundárních metabolitů rostlin IV. Alkaloidy Vinca minor L.
Thesis title in Czech: Biologická aktivita sekundárních metabolitů rostlin IV. Alkaloidy Vinca minor L.
Thesis title in English: Biological aktivity of secondary plants metabolites IV. Alkaloids of Vinca minor L.
Key words: Apocynaceae, Vinca minor, alkaloidy, izolace, biologická aktivita, screening
English key words: Apocynaceae, Vinca minor, alkaloids, isolation, biological activity, screening
Academic year of topic announcement: 2014/2015
Thesis type: diploma thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Pharmaceutical Botany (16-16130)
Supervisor: Ing. Miroslav Ločárek
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 26.11.2014
Date of assignment: 26.11.2014
Date and time of defence: 02.06.2016 08:30
Date of electronic submission:29.04.2016
Date of proceeded defence: 02.06.2016
Opponents: doc. PharmDr. Jakub Chlebek, Ph.D.
 
 
 
Guidelines
1. Provedení literární rešerše,
2. GC/MS analýza alkaloidních extraktů a identifikace alkaloidů.
3. Izolace alkaloidů z vybrané frakce získané ze sumárního alkaloidního extraktu z Vinca minor za použití chromatografických metod,
4. Pracovní podíl při stanovení biologické aktivity alkaloidních extraktů, případně čistých alkaloidů,
5. Vyhodnocení výsledků,
6. Sepsání diplomové práce.
References
Internetové databáze: Chemical Abstracts, Medline
Periodika s fytochemickou tématikou: Fitoterapia, Planta Medica,Natural Product Communications Phytochemistry, aj.
Preliminary scope of work
Výběr vhodné frakce pro izolační práce. Výběr vhodných metod pro izolaci alkaloidů. Vlastní izolační práce.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html