Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 348)
Assignment details
   Login via CAS
Náhodná pole faset
Thesis title in Czech: Náhodná pole faset
Thesis title in English: Random fields of facets
Key words: Eukleidovský prostor, faseta, rozdělení pravděpodobnosti
English key words: Euclidean space, facet, probability distribution
Academic year of topic announcement: 2014/2015
Type of assignment: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Probability and Mathematical Statistics (32-KPMS)
Supervisor: prof. RNDr. Viktor Beneš, DrSc.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 24.09.2014
Date of assignment: 02.10.2014
Confirmed by Study dept. on: 25.11.2014
Date and time of defence: 16.06.2015 00:00
Date of electronic submission:21.05.2015
Date of submission of printed version:22.05.2015
Date of proceeded defence: 16.06.2015
Reviewers: doc. RNDr. Zbyněk Pawlas, Ph.D.
 
 
 
Guidelines
Autor nastuduje teoretické základy z literatury, jde o pravděpodobnostní modelování geometrických objektů. Práce má teoretický charakter, budou se vyšetřovat základní vlastnosti modelu, výsledky budou sepsány v TEXu. Vyžadují se znalosti z teorie míry.
References
Schneider R., Weil W.: Stochastic and Integral Geometry, Springer, Heidelberg, 2008.
Zikmundová M.: Interacting spatial particle systems. Disertační práce, MFF UK, 2014.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html