Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 285)
Assignment details
   Login via CAS
Nástroj pro vizualizaci komunikace po sběrnicích
Thesis title in Czech: Nástroj pro vizualizaci komunikace po sběrnicích
Thesis title in English: Bus Communication Visualization Toolkit
Key words: paralelní sběrnice, časový diagram, signální vodič, virtuální počítač, diskrétní simulace
English key words: parallel bus, timing diagram, signal line, virtual computer, discrete event simulation
Academic year of topic announcement: 2013/2014
Type of assignment: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Distributed and Dependable Systems (32-KDSS)
Supervisor: Mgr. Pavel Ježek, Ph.D.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 23.09.2014
Date of assignment: 23.09.2014
Confirmed by Study dept. on: 14.04.2015
Date and time of defence: 07.09.2015 00:00
Date of electronic submission:30.07.2015
Date of submission of printed version:31.07.2015
Date of proceeded defence: 07.09.2015
Reviewers: Mgr. Vojtěch Horký, Ph.D.
 
 
 
Guidelines
Cílem práce je vytvořit software znázorňující komunikace probíhající po sběrnicích v simulovaném počítačovém systému. Program umožní uživateli konfigurovat simulované komponenty, konfigurovat topologii sběrnic, ovládat simulovaný systém a sledovat probíhající komunikace s možností jejich krokování. Důraz je kladen na názornou prezentaci přesného průběhu komunikace po sběrnicích, použitelnou pro výukové účely.
Autor navrhne systém pro simulaci sběrnic a uživatelské rozhraní pro jeho konfiguraci, ovládání běhu (přerušování, podmíněné přerušování a spouštění) a sledování stavů signálů. Součástí práce bude implementace sběrnic ISA, PATA a PCI.
References
* Intel, ISA Bus Specification and Application Notes: Rev 2.01, 1989
* PCI-SIG, PCI Local Bus Specification: Revision 2.2, 1998
* T13, Information Technology - AT Attachment with Packet Interface - 5 (ATA/ATAPI-5) - Working Draft, 2000
* Banks J., Carson J., and B. Nelson: Discrete-Event System Simulation, Prentice Hall, 2000
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html