Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 356)
Assignment details
   Login via CAS
Rusko jako významný zdrojový trh cestovního ruchu Prahy: vývoj, příčiny a důsledky
Thesis title in Czech: Rusko jako významný zdrojový trh cestovního ruchu Prahy: vývoj, příčiny a důsledky
Thesis title in English: Russia as a major resource market of Prague tourism: development, causes and consequences
Academic year of topic announcement: 2014/2015
Type of assignment: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Social Geography and Regional Development (31-340)
Supervisor: Mgr. Veronika Marianovská
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 16.12.2014
Date of assignment: 09.01.2015
Date of electronic submission:29.06.2015
Date of submission of printed version:30.06.2015
Date of proceeded defence: 09.09.2015
Reviewers: RNDr. Libor Jelen, Ph.D.
 
 
 
Preliminary scope of work
Bakalářská práce se zabývá analýzou příjezdového cestovního ruchu Prahy s užším zaměřením na ruský zdrojový trh, jeho vývoj, příčiny a důsledky. V práci budou využity především kvantitativní metody analýzy sekundárních dat, doplněné diskuzí literatury a jiných relevatních zdrojů a řízenými rozhovory s experty v oblastí ruského zdrojového trhu Prahy.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html