Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 368)
Thesis details
   Login via CAS
Optická a luminiscenční spektroskopie dopantů v oxidových scintilačních materiálech
Thesis title in Czech: Optická a luminiscenční spektroskopie dopantů v oxidových scintilačních materiálech
Thesis title in English: Optical and luminescence spectroscopy of dopants in oxide scintillators
Key words: scintiátor, tenké vrstvy, luminiscence, epitaxe, detektor
English key words: scintilator, thin film, luminescence, epitaxy, detector
Academic year of topic announcement: 2018/2019
Thesis type: diploma thesis
Thesis language:
Department: Institute of Physics of Charles University (32-FUUK)
Supervisor: doc. RNDr. Miroslav Kučera, CSc.
Author:
Guidelines
OEM
1. Seznámit se s problematikou, prostudovat literaturu o optických, luminiscenčních a scintilačních vlastnostech materiálů dopovaných ionty vzácných zemin
2. Detailně se seznámit s teoretickým popisem interakce vysokoenergetického záření s hmotou
3. Osvojit si metody studia optických a luminiscenčních vlastností a seznámit se s metodikou přípravy epitaxních vrstev scintilačních oxidů
4. Provést systematická experimentální měření vybraných vzorků, stanovit optické a luminiscenční vlastnosti oxidů na bázi čistých a dopovaných granátů a silikátů ve formě tenkých epitaxních vrstev
5. Analyzovat získaná data, navrhnout interpretaci experimentálních výsledků
References
1. C. Ronda, ed., Luminiscence, from theory to applications, Wiley-VCH, Weinheim, 2008
2. G.Blasse, B.C.Grabmaier, Luminescent materials, Springer, Berlin 1994
3. J.Garia Solé, L.E.Bausá, D.Jaque, Optical spectroscopy of inorganic solids, J.Wiley 2005
4. M.A.Fox, Optical properties of solids, Oxford Univ.Press 2001
5. I.Pelant, J.Valenta, Luminiscenční spektroskopie, Academia, Praha 2006
6. vybraný soubor původních prací z vědecké literatury
Preliminary scope of work
Scintilátory se používají pro detekci vysokoenergetického záření (např. rentgenové nebo gama záření) nebo vysokoenergetických částic (rychlé elektrony, neutrony, kosmické záření apod.). Nacházejí uplatnění v nejrůznějších oborech, jako např. v urychlovačích čásic, v moderní lékařské diagnostice, v geoogii, v různých bezpečnostních systémech apod.
Náplní práce je systematické studium vlivu dotace ionty vzácných zemin na luminiscenční a scintilační vlastnosti tenkých vrstev granátů a perovskitů, které patří k nejúčinnější detektorům vysokoenergetického záření. Materiály ve formě epitaxních vrstev se připravují na pracovišti. Cílem je zjistit korelace mezi složením vrstev, technologií přípravy, optickými, fotoluminiscenčními a scintilačními vlastnostmi studovaných vrstev. Analýza výsledků se provádí pomocí teoretických modelů vyvinutých pro tyto účely.

http://fu.mff.cuni.cz/magnetooptics/problems/
http://en.wikipedia.org/wiki/Scintillator
http://en.wikipedia.org/wiki/Yttrium_aluminum_garnet
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html