Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 368)
Thesis details
   Login via CAS
Využití jazykových prostředků k definici ženy v Kanunu Lek Dukagjiniho
Thesis title in Czech: Využití jazykových prostředků k definici ženy v Kanunu Lek Dukagjiniho
Thesis title in English: The Description of Woman via the Use of Linguistic Means in Leka Dukagjini´s Kanun
Key words: Kanun|jazykové prostředky|Leke Dukagjini|gegský dialekt|zvykové právo
English key words: Kanun|linguistic means|Leke Dukagjini|Gheg dialect|customary law
Academic year of topic announcement: 2013/2014
Thesis type: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of South Slavonic and Balkan Studies (21-KJBS)
Supervisor: Mgr. Orkida Backus Borshi, Ph.D.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 18.09.2014
Date of assignment: 18.09.2014
Administrator's approval: not processed yet
Confirmed by Study dept. on: 13.10.2014
Date and time of defence: 06.09.2018 15:00
Date of electronic submission:07.08.2018
Date of proceeded defence: 06.09.2018
Submitted/finalized: committed by student and finalized
Opponents: Mgr. Giovanna Nanci, Ph.D.
 
 
 
Guidelines
Kanun Lek Dukagjiniho vznikl v severních částech dnešní Albánie, a to konkrétně ve vesnicích Pulat, Puka, Mirdita, Lura a Luma, dnes je oblast známá pod jednotným názvem Dukagjin/i. Je sepsán ghegštinou, což je majoritní severský dialekt jazyka albánského.
S ohledem na neexistující překlad zkoumaného textu v českém jazyce bude podstatnou součást práce tvořit překlad vybraných pasáží z Kanunu L. Dukagjiniho, které v původním textu zmiňují slovo „žena“ v jakékoli podobě. Samotné jádro zkoumání se zaměří na podrobný jazykový rozbor a jeho následný popis všech označení slova „žena“, a to zejména z lexikologického hlediska.
References
Elsie, R. (2001). A Dictionary of Albanian Religion, Mythology and Folk Culture. London: C. Hurst & Co. Publishers.
Kostallari, A. a kol. (1984). Fjalor i shqipes së sotme. Tirana: Akademia e shkencave.
Tarifa, F.Of Time, Honor and Memory: Oral Law in Albania. In: Oral Tradition, vol. 23, num.1 (2008), Eastern Michigan University, 2008.
Thomai, J. (2006): Leksikologjia e gjuhës shqipe. Tirana: Botimet Toena.
Thomai, J. (1981). Çështje të frazeologjisë së gjuhës shqipe. Tirana: Akademia e shkencave.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html