Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 308)
Assignment details
  
Canguilhemův vitalismus
Thesis title in Czech: Canguilhemův vitalismus
Thesis title in English: The Vitalism of Canguilhem
Key words: Georges Canguilhem, vitalismus, mechanicismus, biologie, život, René Descartes, Xavier Bichat, Paul-Joseph Barthez
English key words: Georges Canguilhem, vitalism, mechanicism, biology, life, René Descartes, Xavier Bichat, Paul-Joseph Barthez
Academic year of topic announcement: 2013/2014
Type of assignment: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Institute of Philosophy and Religious Studies (21-UFAR)
Supervisor: doc. Mgr. Jakub Čapek, Ph.D.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 17.09.2014
Date of assignment: 17.09.2014
Confirmed by Study dept. on: 01.10.2014
Date and time of defence: 09.09.2015 10:00
Date of electronic submission:10.08.2015
Date of submission of printed version:10.08.2015
Date of proceeded defence: 09.09.2015
Submitted/finalized: committed by student and finalized
Reviewers: Mgr. Martin Ritter, Ph.D.
 
 
 
Guidelines
Georges Canguilhem je autor proslavený především svým zkoumáním toho, co je podle lékařství normální a patologické. Vedle toho však patří k autorům 20. století, mezi něž patří například Henri Bergson, Kurt Goldstein a Maurice Merleau-Ponty, kteří osobitým způsobem navazují na vitalistické teorie 18. a 19. století.
Původní vitalismus byl biologickou teorií, podle které se organický svět radikálně odlišoval od světa neorganického díky jisté životní síle či specifickému způsobu organizace, kterou nebylo možno redukovat na chemicko-fyzikální procesy. Navzdory syntéze močoviny (Friedrich Wöhler, 1828) a jiných organických sloučenin, a tedy i údajnému vyvrácení vitalistické teorie, však přesvědčení o radikální odlišnosti živých organismů přežívalo nadále.
Canguilhem příjímá postoj vitalismu, přestože se k jeho starším podobám vyjadřuje kriticky. Podle něj je vitalismus nejlepším možným prismatem, jímž lze životu rozumět. Navzdory odmítnutí vitalismu v přírodních vědách žijí některé Canguilhemovy vitalistické úvahy v myšlení Gillese Deleuze či Michela Foucaulta.

Cílem práce je stručně představit vitalismy 18. a 19. století, následně probrat Canguilhemovu kritiku těchto starších pojetí a konečně vysvětlit, v jakém smyslu je možné Canguilhema (a myslitele na něj navazující) chápat jako zastánce vitalistického přístupu k životu. Mou snahu je vedle toho i ukázat, že Georges Canguilhem může nabídnout víc než pouze s ním často spojovanou kritiku pojetí normálního a patologického v lékařství a příbuzných oborech.
References
Primární literatura

Georges Canguilhem, La connaissance de la vie. Paris: J. Vrin, 1998.
Georges Canguilhem, Le normal et le pathologique. Paris: Presses Universitaires de France, 1999.
Georges Canguilhem, Idéologie et rationalité dans l'histoire des sciences de la vie. Paris: J. Vrin, 2000.
Georges Canguilhem, A Vital Rationalist: Selected Writings from Georges Cangiulhem (ed. Francois Delaporte). New York: Zone Books, 2000.


Sekundární literatura

Hans Driesch, The History and Theory of Vitalism. London: Macmillan and Co., 1914.
Kurt Goldstein, The Organism. A Holistic Approach to Biology Derived from Pathological Data in Man. Foreword by Olivier Sacks. New York: Zone Books, 2000.
Sebastian Normandin, Charles J. Wolfe (ed.), Vitalism and the Scientific Image in Post-Enlightenment Life Sciences, 1800–2010. Dordrecht: Springer, 2013.
J. F. Braunstein (ed.), Canguilhem. Histoire des sciences et politique du vivant. Paris: Presses Universitaires de France, 2007.
Anne Fagot-Largeault, Claude Debru, Michel Morange, Hee-Jin Han (ed.), Philosophie et médicine en hommage à Georges Canguilhem. Paris: J. Vrin, 2008.
Dominique Lecourt, Georges Canguilhem. Paris: Presses Universitaires de France, 2008.
William R. Coleman, Biology in the 19th Century: Problems of Form, Function and Transformation. Cambridge: Cambridge University Press, 1978.
Shirley A. Roe, Matter, Life and Generation: 18th century Embryology and the Heller-Wolff Debate. New York: Cambridge University Press, 2003.
Ernst Mayr, The Growth of Biological Thought. Diversity, Evolution and Inheritance. Cambridge-London: The Belknap Press, 1985.
David L. Hull, Michael Ruse (ed.), The Cambridge Companion to the Philosophy of Biology. New York: Cambridge University Press, 2009.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html