Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 368)
Thesis details
   Login via CAS
Vědomé učednictví a cesta k němu
Thesis title in Czech: Vědomé učednictví a cesta k němu
Thesis title in English: Intentional discipleship and the way towards it
Key words: vědomé učednictví, konverze, evangelizace, katechumenát
English key words: intentional discipleship, conversion, evangelisation, RCIA
Academic year of topic announcement: 2013/2014
Thesis type: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Pastoral Theology and Law Sciences (26-KPAO)
Supervisor: doc. ThLic. Ing. Aleš Opatrný, Th.D.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 09.09.2014
Date of assignment: 09.09.2014
Confirmed by Study dept. on: 18.09.2014
Date and time of defence: 30.01.2015 08:30
Date of electronic submission:08.12.2014
Date of submission of printed version:09.12.2014
Date of proceeded defence: 30.01.2015
Opponents: doc. Dr. Ludvík Dřímal, Th.D.
 
 
 
Guidelines
Uvést pojmy konverze a vědomé učednictví a objasnit je na základě
církevních dokumentů a spirituální teologie.
Charaterizovat fáze konverze, které předcházejí vědomému učednictví.
Nastínit vhodný pastorační přístup, vycházející z konkrétních fází
konverze, během katechumenátu.
References
FRANTIŠEK: Evangelii Gaudium
JAN PAVEL II.: Novo Millenio Ineunte
JAN PAVEL II.: Redemptoris Missio
PAVEL IV.: Evangelii Nuntiandi
DE FIORES Stefano, GOFFI Tullo: Slovník spirituality, Kostelní Vydří:
Karmelitánské nakladatelství, 1999
CUSKELLY E.J.: Současná spiritualita, Kostelní Vydří: Karmelitánské
nakladatelství, 1994
HANUŠ Jiří, NOBLE Ivana (ed.): Konverze a konvertité, Brno: Centrum pro
studium demokracie a kultury, 2009
WEDDELL Sherry A.: Forming Intentional Disciples, Huntington: Our Sunday
Visitor, 2012
COLLINS Pat: Basic Evangelisation, Dublin: The Columba Press, 2010
Preliminary scope of work
1. Pojem konverze a pojem konverze k vědomému učednictví
2. Cesta k vědomému učednictví přes pět fází konverze
3. Pastorační přístup respektující fázi konverze u konkrétního katechumena
Preliminary scope of work in English
1. The term coversion and the term intentional discipleship
2. The way towards intentional discipleship through five thresholds of
conversion
3. The pastoral approach respecting the threshold of conversion in the
life of a specific catechumen
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html