Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 368)
Thesis details
   Login via CAS
Apologetika křesťanství Teilharda de Chardin
Thesis title in Czech: Apologetika křesťanství Teilharda de Chardin
Thesis title in English: Teilhard de Chardin‘s apologetics of Christianity
Key words: apologetika, fundamentální teologie, kosmický Kristus, bod Omega
English key words: apologetics, fundamental theology, cosmic Christ, Omega point
Academic year of topic announcement: 2013/2014
Thesis type: diploma thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Systematic Theology and Philosophy (26-KST)
Supervisor: doc. Mgr. David Bouma, Ph.D.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 06.09.2014
Date of assignment: 08.09.2014
Confirmed by Study dept. on: 08.09.2014
Date and time of defence: 07.09.2017 08:30
Date of electronic submission:13.06.2017
Date of submission of printed version:15.06.2017
Date of proceeded defence: 07.09.2017
Opponents: ThLic. Lukáš de la Vega Nosek, Ph.D.
 
 
 
Guidelines
Podrobně prostudujte knihu O’COLLINS Gerald, Rethinking Fundamental Theology a následně představte apologetiku, jak ji chápal TEILHARD DE CHARDIN. Následně vyřešte otázku, zda je O’COLLINSOVA publikace vhodným rámcem pro Vás záměr (viz předběžná náplň práce).
References
GIBELLINI Rosino: Teologické směry 20. století, Kostelní Vydří: Karemelitánské nakladatelství, 2011.
O’COLLINS Gerald: Rethinking Fundamental Theology, New York: Oxford University Press, 2011.
WALDENFELS Hans: Kontextová fundamentální teologie, Praha: Vyšehrad, 2000.
RAHNER Karl: Základy křesťanské víry, Svitavy: Trinitas, 2004.
MARTELET Gustave: Teilhard De Chardin, prorok Krista vždy většího, Olomouc: Refugium Velehrad-Roma, 2012.
RIDEAU Emile: Myšlení Teilharda de Chardin, Olomouc: Refugium Velehrad-Roma, 2001.
HÉRONNIÈRE Edith: Teilhard de Chardin – Mystika přerodu, Olomouc: Refugium Velehrad-Roma, 2009.
GÖRRESOVÁ Ida Friederike: Syn země: Člověk Teilhard de Chardin, Olomouc: Refugium Velehrad-Roma, 1998.
TEILHARD DE CHARDIN Pierre: The Appearance of Man, New York: Harper and Brothers, 1959.
TEILHARD DE CHARDIN Pierre: The Appearance of Man, New York: Harper and Row, 1965.
TEILHARD DE CHARDIN Pierre: The Vision of the Past, New York: Harper and Row, 1966.
TEILHARD DE CHARDIN Pierre: The Divine Milieu, New York: Harper and Brothers, 1960.
TEILHARD DE CHARDIN Pierre: The Future of Man, New York: Image books, 1965.
TEILHARD DE CHARDIN Pierre: Human Energy, New York: Harcourt Brace Jovanovich, 1969.
TEILHARD DE CHARDIN Pierre: Activation of Energy, New York: Harcourt Brace Jovanovich, 1970.
TEILHARD DE CHARDIN Pierre: The Man’s Place in Nature, New York: Harper and Row, 1966.
TEILHARD DE CHARDIN Pierre: Science and Christ, New York: Harper and Row, 1968.
TEILHARD DE CHARDIN Pierre: Christianity and Evolution, New York: A Harvest Book, 1969.
TEILHARD DE CHARDIN Pierre: Toward the Future, New York: Harcourt Brace Jovanovich, 1975.
TEILHARD DE CHARDIN Pierre: The Heart of the Matter, New York: A Harvest Book, 1969.
TEILHARD DE CHARDIN Pierre: Hymn of the Universe, New York: Harper and Row, 1965.
TEILHARD DE CHARDIN Pierre: Let me explain, New York: Harper and Row, 1973.
Preliminary scope of work
Záměrem diplomové práce je uceleně charakterizovat apologetiku křesťanství Teilharda de Chardin, vysvětlit pojmy a uvést do kontextu termíny, které sám Teilhard používá, když apologetiku označuje jako dialektický proces zaměřený na ztotožnění kosmického Krista křesťanského zjevení s bodem Omega, ke kterému dospívá fenomenologickou projekcí. Práce si klade za cíl zasadit apologetiku Teilharda de Chardin do fundamentuálně teologického kontextu a kriticky ji zhodnotit ve světle nejnovějších poznatků a chápání současné fundamentální teologie.
Preliminary scope of work in English
The aim of the thesis is to provide comprehensive characteristics of Teilhard de Chardin‘s apologetics of Christianity, explain the terms and put in context the terminology, which Teilhard himself is using, when regarding apologetics as a dialectical process aimed at identifying the cosmic Christ of Christian revelation with Omega point arrived at by phenomenological extrapolation. The thesis objective is to situate Teilhard de Chardin’s apologetics into the context of fundamental theology and assess it in the light of the latest findings and understanding of contemporary fundamental theology.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html