Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 368)
Thesis details
   Login via CAS
Pohádkové drama na přelomu 19. a 20. století
Thesis title in Czech: Pohádkové drama na přelomu 19. a 20. století
Thesis title in English: Fairy Tale Drama around the turn of the 19th and the 20th century
Key words: Pohádkové drama, Jaroslav Kvapil, Julius Zeyer, Alois Jirásek, Jiří Karásek ze Lvovic
English key words: Fairy tale drama, Jaroslav Kvapil, Julius Zeyer, Alois Jirásek, Jiří Karásek za Lvovic
Academic year of topic announcement: 2013/2014
Thesis type: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Czech and Comparative Literature (21-UCLK)
Supervisor: doc. PhDr. Václav Vaněk, CSc.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 25.08.2014
Date of assignment: 25.08.2014
Administrator's approval: not processed yet
Confirmed by Study dept. on: 17.03.2015
Date and time of defence: 07.09.2015 10:40
Date of electronic submission:11.08.2015
Date of proceeded defence: 07.09.2015
Submitted/finalized: committed by student and finalized
Opponents: doc. PhDr. Jan Wiendl, Ph.D.
 
 
 
Guidelines
V úvodu práce se autorka pokusí definovat žánr pohádkového dramatu a nastínit jeho proměny v kontextu české i světové literatury. Následně bude vývoj žánru demonstrovat na konkrétních textech (od těch nejznámějších, jako je Kvapilova Princezna Pampeliška, Jiráskova Lucerna nabo Zeyerův Radúz a Mahulena, po méně známé hry např. Karáskovy nebo Preissové). V této souvislosti se soustředí zejména na proměny časoprostoru a na psychologii postav. Pozornost bude věnovat rovněž recepci uvedených dramat.
References
Borecký, J.: Jaroslav Kvapil (Nakladatelské družstvo Máje, Praha 1918)
Císař, J.: Přehled dějin českého divadla I, II (AMU, Praha 2004)
Císař, J.: Česká divadelní tradice: mýtus, nebo živá skutečnost? (AMU, Praha 2011)
Černý, F. a kol.: Dějiny českého divadla (Nakladatelství ČSAV, Praha 1969)
Černý, F.: Kapitoly z dějin českého divadla (Academia, Praha 2000)
Götz, F.: Jaroslav Kvapil (Vydavatelství ministerstva informací, Praha 1948)
Janáčková, J.: Alois Jirásek (Melantrich, Praha 1987)
Kudrnáč, J., Sendlerová, M., Turček, D. (eds.): Pohádkové drama (NLN, Praha 1999)
Vlašínová, D.: Zeyer dramatik (Istenis, Brno 2003)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html