Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 348)
Assignment details
   Login via CAS
Electronic clinical study management system with artificial intelligence-based data processing capabilities
Thesis title in Czech: Elektronický systém pro podporu provádění klinických studií s možností zpracování dat pomocí umělé inteligence
Thesis title in English: Electronic clinical study management system with artificial intelligence-based data processing capabilities
Key words: mHealth, klinická studie, automatický sběr dat, mobilní aplikace, elektronický dotazník, nositelné zařízení
English key words: mHealth, clinical study, automatic data collection, mobile application, electronic questionnaire, wearable device
Academic year of topic announcement: 2013/2014
Type of assignment: dissertation
Thesis language: angličtina
Department: Centre for Practical Applications Support and Spin-off Companies of the 1st Faculty of Medicine Charles University (11-00922)
Supervisor: Ing. Jan Mužík, Ph.D.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 07.08.2014
Date of assignment: 07.08.2014
Confirmed by Study dept. on: 07.08.2014
Date and time of defence: 24.02.2021 10:00
Venue of defence: v knihovně 3. interní kliniky, 1. LF UK a VFN, v přízemí budovy vedle sekretariátu přednosty, U Nemocnice 2, Praha 2
Date of electronic submission:28.12.2020
Date of proceeded defence: 24.02.2021
Course: Defence of the dissertation (B90002)
Reviewers: prof. RNDr. Olga Štěpánková, CSc.
  Phuong Dinh Ngo
 
 
Advisors: prof. Eirik Årsand, Ph.D.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html