Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 348)
Assignment details
   Login via CAS
Antisemitismus v denících Venkov, České slovo a Večerní České slovo v období 1939-1941
Thesis title in Czech: Antisemitismus v denících Venkov, České slovo a Večerní České slovo v období 1939-1941
Thesis title in English: Antisemitism in daily Venkov, České slovo and Večerní české slovo in the season 1939-1941
Key words: Protektorát Čechy a Morava, antisemitismus, legální tisk, Židé
English key words: Protectorate Bohemia and Moravia, anti-Semitism, legal press, Jews
Academic year of topic announcement: 2013/2014
Type of assignment: diploma thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Media Studies (23-KMS)
Supervisor: PhDr. Petr Bednařík, Ph.D.
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 14.07.2014
Date of assignment: 14.07.2014
Date and time of defence: 28.06.2016 00:00
Date of electronic submission:12.05.2016
Date of proceeded defence: 28.06.2016
Reviewers: doc. PhDr. Barbara Köpplová, CSc.
 
 
 
URKUND check:
References
BEDNAŘÍK, Petr, Jan JIRÁK a Barbara KÖPPLOVÁ. Dějiny českých médií: od počátku do současnosti.vyd. 1., Praha: Grada, 2011. Žurnalistika a komunikace. ISBN 978-80-247-3028-8.
BERÁNKOVÁ, Milena, Alena KŘIVÁNKOVÁ a Fraňo RUTTKAY. Dějiny československé žurnalistiky. vyd. 1. Praha: Novinář, 1984.
BERGER, Arthur Asa: Media analyses techniques. 5. vydání. Londýn: SAGE, 2014, s. 100-131. ISBN 9781452261355.
ČAPKOVÁ, Kateřina a Michal FRANKL. Nejisté útočiště: Československo a uprchlíci před nacismem 1933-1938. vyd. 1. Praha: Paseka, 2008. ISBN 978-80-7185-840-9.
DANICS, Štefan a Tomáš KAMÍN. Extremismus, rasismus a antisemitismus. 2., rozš. vyd. Praha: Policejní akademie České republiky v Praze, 2008. ISBN 978-80-7251-286-7.
KÁRNÝ, Miroslav. "Konečné řešení": genocida českých židů v německé protektorátní politice. vyd. 1. Praha: Academia, 1991. ISBN 80-200-0389-4.
KONČELÍK, Jakub, Pavel VEČEŘA a Petr ORSÁG. Dějiny českých médií 20. století. vyd. 1. Praha: Portál, 2010. ISBN 978-80-7367-698-8.
KRYŠPÍNOVÁ, Jitka, Barbara KÖPPLOVÁ a Jakub KONČELÍK (eds.). Český tisk pod vládou Wolfganga Wolframa von Wolmara: stenografické zápisy Antonína Fingera z protektorátních tiskových porad 1939-1941. V Praze: Karolinum, 2003. ISBN 80-246-0591-0.
LIŠKA, Vladimír. Protektorát: éra hákového kříže. vyd. 1 Olomouc: Fontána, 2010. ISBN 978-80-7336-584-4.
OTTOLENGHI, Emanuele. Autodafé: Evropa, Židé a antisemitismus. vyd. 1. Praha: Academia, 2012. 338 s., ISBN 978-80-200-2020-8
SEDLÁKOVÁ Renáta: Analýza dokumentů in Výzkum médií. vyd. 1. Praha: Grada Publishing, 2014, s. 287 – 395. ISBN 9788024735689
VESELÝ, Jiří a kol.: Azyl v Československu 1933 – 1938. vyd. 1., Praha: Naše vojsko, 1983
SCHOLZ Milan: Comparative historical approach and transnational historical issues: Zásady komparativně historického přístupu in Sociální studia. Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity, 1/2009. s. 69–87. ISSN 1214-813X
Preliminary scope of work
Práce sleduje četnost a podobu antisemitských materiálů uvedených v denících Venkov, České slovo a Večerní České slovo a vývoj těchto materiálů v období 1939 - 1941 na základě jejich analýzy.
Preliminary scope of work in English
The thesis is focused on examining the amount and the form of anti-Semitic materials in daily Venkov, České slovo and Večerní České slovo in the period 1939 - 1941, this research is based on analysing those materials.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html