Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 368)
Thesis details
   Login via CAS
Dynamická diskonexe slunečních skvrn od magnetických kořenů
Thesis title in Czech: Dynamická diskonexe slunečních skvrn od magnetických kořenů
Thesis title in English: The dynamical disconnection of sunspots from their magnetic roots
Key words: magnetohydrodynamika -- sluneční aktivita -- magnetická pole -- sluneční skvrny
English key words: magnetohydrodynamics -- solar activity -- magnetic fields -- sunspots
Academic year of topic announcement: 2014/2015
Thesis type: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Astronomical Institute of Charles University (32-AUUK)
Supervisor: doc. Mgr. Michal Švanda, Ph.D.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 10.07.2014
Date of assignment: 11.07.2014
Confirmed by Study dept. on: 07.08.2014
Date and time of defence: 21.06.2016 00:00
Date of electronic submission:27.05.2016
Date of submission of printed version:27.05.2016
Date of proceeded defence: 21.06.2016
Opponents: Michal Sobotka
 
 
 
Guidelines
Řešitel práce bude pracovat v následujících etapách:

1. Zevrubné studium článku Schüssler&Rempel (2005)
2. Reprodukce 1-D MHD výpočtů magnetické rekonexe podle receptu v Schüssler&Rempel (2005) vlastním programovým kódem
3. Rozšíření tohoto kódu o fyzikálně realističtější podmínky podle pokynů vedoucího a schopností řešitele (např. rozšíření to více dimenzí)
References
Schüssler & Rempel: 2005, Astron. Astrophys. 441, 337-346
Preliminary scope of work
Sluneční skvrny jsou hlavním projevem sluneční aktivity, souboru jevů souvisejících s vznikem a vývojem podpovrchových magnetických polí na Slunci. Vlastní pohyby bipolárních slunečních skvrn vůči jejich nemagnetizovanému okolí vykazují pozorovatelskou zvláštnost: přibližně tři dny po vynoření se pohybují sluneční skvrny rychleji než je rychlost rotace nemagnetizovaného pozadí, pak se však náhle tento stav změní a rychlost pohybu skvrn se s okolím vyrovná. Hypotéza odtržení bipolárních skvrn od hlubokých magnetických kořenů prostřednictvím dynamické diskonexe toto chování přirozeně vysvětluje, není však přijímána jako všeobecně platná. Cílem práce je zkonstruovat fyzikálně realističtější model dynamické diskonexe a konfrontovat jej s moderními pozorováními.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html