Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 336)
Assignment details
   Login via CAS
Organ segmentation
Thesis title in Czech: Segmentace orgánů
Thesis title in English: Organ segmentation
Key words: objemová data, segmentace, active contours, parametric snakes, měření objemu, optimalizace, medicínské zobrazování, B-spline křivky
English key words: volumetric data, segmentation, active contours, parametric snakes, volume measurement, optimization, medical imaging, B-splines
Academic year of topic announcement: 2013/2014
Type of assignment: rigorosum thesis
Thesis language: angličtina
Department: Department of Software and Computer Science Education (32-KSVI)
Supervisor:
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 03.07.2014
Date of assignment: 03.07.2014
Confirmed by Study dept. on: 03.07.2014
Date and time of defence: 23.09.2014 00:00
Date of electronic submission:03.07.2014
Date of submission of printed version:03.07.2014
Date of proceeded defence: 23.09.2014
Guidelines
Práce navazuje na diplomovou práci Václava Krajíčka obhájenou v r. 2007. Byly navrženy a vyzkoušeny algoritmy na segmentaci a měření objemu orgánů, uspokojivě pracují na ledvinách a slezině. Použité přístupy: active contours, reprezentace křivek pomocí B-spline (postup po jednotlivých řezech) nebo celého orgánu najednou ve 3D (B-spline plochy).

Úkolem diplomanta bude podrobně prostudovat problematiku segmentace včetně přístupů a výsledkú Václava Krajíčka. Prvním úkolem bude přenést tyto algoritmy do prostředí MedV4D a připravit je k praktickému použití lékařem. Další vývoj se bude koordinovat přímo s výzkumem pana Krajíčka, je třeba si vybrat jedno rozšiřující téma: masivnější paralelizace výpočtu (shared memory, distributed computing), vylepšování práce segmentačních metod, zkoumání možnosti použití textur pro lepší identifikaci vnitřku orgánu, doladění postupu na topologicky složitějších orgánech (játra).

Dosažené výsledky by měly být prakticky použitelné v lékařské praxi, vytvořené programy je potřeba dobře dokumentovat.
References
1. Rafael C. Gonzalez, Richard E. Woods: Digital Image Processing (3rd Edition), Prentice Hall, 2007
2. Václav Krajíček: Volume measurement in 3D data, Diploma thesis, MFF UK, 2007
3. Message Passing Interface Forum. MPI-2: Extensions to the Message-Passing Interface. 15 Nov 2003, on-line version: http://www.mpi-forum.org/
4. Dokumentace projektu MedV4D
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html