Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 368)
Thesis details
   Login via CAS
Studenti z polských území na Vysoké škole obchodní v meziválečném období
Thesis title in Czech: Studenti z polských území na Vysoké škole obchodní v meziválečném období
Thesis title in English: Students from Polish territories at "Vysoká škola obchodní" in the interwar period
Key words: Vysoká škola obchodní, Polští studenti, Národnost, Státní příslušnost, Náboženství
English key words: ‚Vysoká škola obchodní‘, Polish students, Nationality, Citizenship, Religion
Academic year of topic announcement: 2013/2014
Thesis type: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Central European Studies (21-KSES)
Supervisor: prof. PhDr. Petr Kaleta, Ph.D.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 01.07.2014
Date of assignment: 01.07.2014
Administrator's approval: not processed yet
Confirmed by Study dept. on: 29.10.2014
Date and time of defence: 21.06.2016 09:00
Date of electronic submission:04.05.2016
Date of proceeded defence: 21.06.2016
Submitted/finalized: committed by student and finalized
Opponents: doc. Andrej Tóth, Ph.D.
 
 
 
Guidelines
Bakalářská práce si klade za cíl ukázat profil studentů (národnost, místo narození, náboženská příslušnost atd.) pocházejících z polských území, kteří studovali na ČVUT v Praze v meziválečném období. Výzkum bude zahájen materiály z Vysoké školy obchodní (později samostatná fakulta ČVUT), poté budou zpracovány další fakulty ČVUT. Základním pramenem pro tuto práci proto bude archivní materiál z Archivu ČVUT v Praze.
References
Václav Lomič: Vznik, vývoj a současnost Českého vysokého učení technického v Praze. České vysoké učení technické. Praha 1982.
Magdlena Tayerlová – Marcela Efmertová – Ivan Jakubec − Milena Josefovičová: Česká technika / Czech technical University. Praha 2004, 2. vyd.
Josef Fuksa: Vysoká škola obchodní. Úvahy o vyhlídkách, povaze a způsobu vysokoškolského studia a zkoušek z věd obchodních a oborů příbuzných u nás i v cizině. Praha 1920 - 1921.
J. Života, V. Samohýl: Inventář a katalogy fondů Státního úředního archivu v Praze, Vysoká školaobchodní 1919 - 1954. Praha 1959 - 1960.
Sbírka zákonů a nařízení státu československého ročník 1919. Praha 1919.
Sbírka zákonů a nařízení státu československého ročník 1929. Praha 1920.
Program českého vysokého učení technického v Praze.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html