Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 348)
Assignment details
   Login via CAS
Jazykové nešvary v současném českém interview
Thesis title in Czech: Jazykové nešvary v současném českém interview
Thesis title in English: Language mistakes that czech journalists makes in a present interview
Key words: interview, rozhovor, média, novinář, komunikace, český jazyk, noviny, rádio, televize, talkshow
English key words: interview, medias, journalist, communication, Czech language, newspapers, radio, television, talkshow
Academic year of topic announcement: 2013/2014
Type of assignment: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Journalism (23-KZ)
Supervisor: PhDr. Otakar Šoltys, CSc.
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 25.06.2014
Date of assignment: 25.06.2014
Date and time of defence: 17.06.2015 00:00
Venue of defence: FSV Praha 1
Date of electronic submission:14.05.2015
Date of proceeded defence: 17.06.2015
Reviewers: doc. PhDr. Barbora Osvaldová
 
 
 
URKUND check:
Preliminary scope of work
Bakalářská práce s názvem „Jazykové nešvary v současném českém interview“ se věnuje žánru rozhovor (interview) v té podobě, jakou nám nabízí současná mediální produkce. Práce se zabývá všemi podobami rozhovoru, které se na českém trhu objevují, což znamená nejen produkci novinovou, časopiseckou, internetovou, televizní a rádiovou, ale také napříč žánry těchto médií. Do kontrastu je zde tedy také postaveno jak rozhovor vedou seriózní média a jak ta bulvárnější.
Cílem práce je najít nejčastěji opakované chyby, kterých se novináři dopouštějí v celém procesu tvorby rozhovoru, tedy od samotné přípravy až po zpracování materiálu.
Preliminary scope of work in English
The bachelor thesis „Language mistakes that czech journalists makes in a present interview“ is dedicated to journalistic genre interview in a form that presnts contemporary Czech media. The thesis deals with all forms of interview that appears on the contemporary Czech media market. That means not only newspaper, magazine, internet, televison and radio production, but also across genres of this medias. In a contrast there stands how the interview is done by serious medias and by the tabloid ones.
The purpose of this work is to find the most often repeated mistakes that contemporary journalists do in a whole creative process of interview.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html