Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 348)
Assignment details
   Login via CAS
Motivace fyzioterapeutů pro jejich profesi, vývoj této motivace během jejich pracovní kariéry
Thesis title in Czech: Motivace fyzioterapeutů pro jejich profesi, vývoj této motivace během jejich pracovní kariéry
Thesis title in English: The motivation of physical therapists for their profession, the development of this motivation during their career
Academic year of topic announcement: 2012/2013
Type of assignment: diploma thesis
Thesis language: čeština
Department: Programme Management and Supervision (24-KRS)
Supervisor: PhDr. Olga Šmídová, Ph.D.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 15.01.2013
Date of assignment: 15.01.2013
Confirmed by Study dept. on: 18.06.2014
Date of electronic submission:30.12.2014
Date of proceeded defence: 11.02.2015
Course: Thesis Defence (YMR11POBQ)
Reviewers: Mgr. Blanka Tollarová, Ph.D.
 
 
 
Preliminary scope of work
Magisterská práce by měla snahu o přiblížení vztahu motivace, motivačních podnětů a jejich nastavení pro obor fyzioterapie. Ve vztahu motivace a fyzioterapie bych ráda přiblížila, jak motivace ovlivňuje průběh profese fyzioterapie jednotlivých terapeutů. Na druhé straně bych chtěla zachytit, jak a kam změna kariérního postupu posouvá motivační podněty, a jak se tyto podněty dokáží na základě oborové a pracovní reflexe měnit, mizet a znovu obnovovat v jiných kontextech. Zkoumána by byla také rezistence pracovníků vůči syndromu vyhoření jako jisté formy ztráty motivace a apatie.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html