Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 336)
Assignment details
   Login via CAS
Laserová spektroskopie polovodičových kvantových bodů
Thesis title in Czech: Laserová spektroskopie polovodičových kvantových bodů
Thesis title in English: Laser spectroscopy of semiconductor quantum dots
Key words: kvantové body, upkonverze, luminiscence
English key words: quantum dots, upconversion, luminescence
Academic year of topic announcement: 2013/2014
Type of assignment: rigorosum thesis
Thesis language: čeština
Department: Institute of Physics of Charles University (32-FUUK)
Supervisor:
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 18.06.2014
Date of assignment: 18.06.2014
Confirmed by Study dept. on: 18.06.2014
Date and time of defence: 25.06.2014 00:00
Date of electronic submission:18.06.2014
Date of submission of printed version:18.06.2014
Date of proceeded defence: 25.06.2014
Guidelines
V poslední době se velice rychle rozvíjí výzkum nanomateriálů. Mezi nanomateriály patří polovodičové kvantové body (nanokrystaly), což jsou krystaly polovodiče o velikosti jednotek až desítek nanometrů a obsahující řádově jen stovky atomů. Takto uměle vytvořené nanostruktury vykazují řadu unikátních vlastností, které jsou zcela odlišné od vlastností objemových polovodičových materiálů. Základní i aplikační výzkum se v současnosti soustřeďuje v těchto materiálech na studium ultrarychlých procesů a optických nelinearit.

Jedním z vhodných nástrojů jsou metody časově rozlišené laserové spektroskopie (časově rozlišená absorpce, reflektivita, luminiscence, aj.), které jednak dosahují vysoké časové rozlišení (v laboratořích katedry KCHFO až 10^-13 s) a jednak dostatečně vysoké špičkové hustoty výkonu (až 10^17 W/cm2) umožňující studovat nelineární optické vlastnosti látek.

Velký aplikační potenciál mají kvantové body III-V polovodičů (InAs, InGaAs, InAlAs) připravované moderními metodami molekulární svazkové epitaxe nebo chemickou depozicí z plynné fáze. Rovněž pozornost může být věnována i dalším nanokrystalickým materiálům, jako je nanokrystalický křemík, nanodiamant, aj.

Práce bude zaměřena na spektroskopii s vysokým časovým rozlišením a na studium optických nelinearit a výše uvedených materiálů a interpretaci získaných poznatků.
References
[1] U. Woggon, Optical Properties of Semiconductor Quantum Dots, Springer-Verlag, Berlin, 1997.
[2] R. W. Boyd: Nonlinear Optics, Academic Press, San Diego, USA, 2002.
[3] M. Fox, Optical Properties of Solids, Oxford University Press, New York, USA, 2010.
[4] I. Pelant, J. Valenta, Luminiscenční spektroskopie II, Academia, Praha, 2010.
[5] vybraná časopisecká literatura
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html