Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 336)
Assignment details
   Login via CAS
Analýza variačních metod pro segmentaci digitálního obrazu
Thesis title in Czech: Analýza variačních metod pro segmentaci digitálního obrazu
Thesis title in English: Variational methods for segmentation of digital images
Key words: variační segmentace digitálního obrazu, Mumford--shahův segmentační model, active contours without edges
English key words: variational image segmentation, Mumford and Shah image sgmentation, active contours without edges
Academic year of topic announcement: 2013/2014
Type of assignment: rigorosum thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Software and Computer Science Education (32-KSVI)
Supervisor:
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 17.06.2014
Date of assignment: 17.06.2014
Confirmed by Study dept. on: 17.06.2014
Date and time of defence: 23.09.2014 00:00
Date of electronic submission:30.06.2014
Date of submission of printed version:17.06.2014
Date of proceeded defence: 23.09.2014
Guidelines
Tématem diplomové práce je studium třídy metod pro segmentaci digitálních snímků, u kterých lze rozumně definovat objekty a pozadí. Tento problém lze popsat způsoby, které vedou na variační formulaci nebo formulaci pomocí parciálních diferenciálních rovnic. Cílem práce je analýza vybraných metod uvedeného typu a jejich numerického řešení. Popsané metody a jejich vlastnosti budou prakticky demonstrovány na umělých testovacích snímcích, na metalografických snímcích intermetalických slitin připravených růstem krystalů z taveniny (za účelem detekce precipitátů odlišné struktury v monokrystalu) a dále na vybraných datech z jiných aplikací pro demonstraci okrajových vlastností studovaných metod.
References
- G. Aubert, P. Kornprobst: Mathematical problems in image processing, Springer 2002
- William K. Pratt, Digital Image Processing: PIKS Scientific Inside, 2007, ISBN 0471767778,Wiley-Interscience, 782p.
Preliminary scope of work
Studium metod pro segmentaci digitálního obrazu založených na variačním počtu nebo na parciálních diferenciálních rovnicích.
Preliminary scope of work in English
Overview of variational and PDE-based methods for segmentation of digital images.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html