Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 363)
Assignment details
   Login via CAS
Svátky Ganéš čaturthí v Maháráštře
Thesis title in Czech: Svátky Ganéš čaturthí v Maháráštře
Thesis title in English: Festival of Ganesh Chaturthi in Maharashstra
Key words: Ganéša|hinduismus|púdža|Maháráštra|symbolika|Ganéš čaturthí Ganapati svátek
English key words: Ganesha|hinduism|puja|Maharashtra|symbols
Academic year of topic announcement: 2013/2014
Type of assignment: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Institute of Asian Studies (21-UAS)
Supervisor: Mgr. Martin Hříbek, Ph.D.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 14.06.2014
Date of assignment: 18.06.2014
Administrator approval: zatím neschvalováno
Confirmed by Study dept. on: 24.06.2014
Date and time of defence: 11.09.2017 13:00
Date of electronic submission:25.08.2017
Date of proceeded defence: 11.09.2017
Submitted/finalized: committed by student and finalized
Reviewers: PhDr. Zdeněk Štipl, Ph.D.
 
 
 
Guidelines
Bakalářská práce se zaměří na charakteristiku Ganéši, jedno z nejoblíbenějších hinduistických božstev. Na základě sekundární literatury bude sledovat postavení Ganéši v hinduistické mytologii a historické souvislosti ustavení a propagace jeho kultu v Indii obecně a Maháráštře zvláště. Jedná se především o období konce 19. století, kdy se v Indii zvedá hnutí za nezávislost. Ganéša je považován za národní symbol a začíná se veřejně slavit desetidenní festival Ganéš čaturthí. Práce se v samostatné části bude také zabývat průběhem tohoto svátku a bude doplněna vlastními fotografiemi autorky.
Práce bude zpracována podle této doporučené osnovy:

1. Úvod

2. Postava Ganéši
2.1 Místo Ganéši mezi indickými božstvy
2.2 Legendy o narození
2.3 Symbolika Ganéši

3. Uctívání Ganéši
3.1 Význam púdži
3.2 Uctívání Ganéši doma a na veřejnosti

4. Svátek Ganéš čaturtní
4.1 Historie svátku
4.2 Postava B. G. Tilaka v Maháráštře
4.3 Průběh oslav Ganéši
4.4 Symbol konce svátku a význam ohně a vody při oslavách
4.5 Popularita svátku v Indii a v zahraničních hinduistických komunitách

5. Závěr
6. Použitá literatura a informační zdroje
7. Přílohy
References
ABEL, A. Glimpses of Indian National Movement, Hyderabad: Institute of Chartered Financial Analysts of India (ICFAI) University Press 2005. 350 s. ISBN 978-8178814209

BHAGWAT, A.K., PRADHAN G.P. Lokmanya Tilak - A Biography, New Delhi: Jaico Publishing House 2008, 672 s. ISBN 978-8179928462

CASHMAN, Richard. I. The Myth of the Lokamanya: Tilak and Mass Politics in Maharashtra , Berkeley, Los Angeles and London: University of California Press 1975, 246 s. ISBN 978-0520024076

DIMMIT, Cornelia, J.A.B. VAN BUITENEN. Classical Hindu Mythology, Philadelphia: Temple University Press 2012, 388 s. ISBN 978-1439904640

ECK, Diana L. Darsan: Seeing the Divine Image in India, New York: Columbia University Press 1998. 97 s. ISBN 978-0231112659

FLOOD D. Gavin. An Introduction to Hinduims, Oxford: Oxford University Press 1996, 367 s. ISBN 978-0521438780

FLOOD D. Gavin. The Blackwell Companion to Hinduism, Oxford: John Wiley and Sons Ltd 2003, 616 s. ISBN 978-0631215356

FLOOD Gavin, FRAZIER, Jessica. The Continuum Companion to Hindu Studies, New York: Continuum Publishing Corporation 2011, 400 s. ISBN 978-0826499660

CHAND, Devi. The Atharvaveda Sanskrit Text with English Translation, New Delhi: Munshiram Manoharlal Publishers 1995, 949 s. ISBN 978-8121501729

GREWAL, Royina. Book of Ganesha, Delhi: Penguin Global Ltd 2014, 146 s. ISBN: 978-0143419884

GUHA, Ramachandra, Makers of Modern India, Cambridge, Massachusetts: Belknap Press 2011, 512 s. ISBN 978-0674052468

KUMAR, P. Pratap. Contemporary Hinduism, Durham: Acumen Publishing Ltd 2013, 352 s. ISBN 978-1844656905

MEHTA, Gita. Eternal Ganesha, New York: Vendome Press 2006, 128 s. ISBN 978-0865651692

MARKOVITS, Claude, A History of Modern India, 1480-1950 (Anthem South Asian Studies), London: Anthem Press 2004, 618 s. ISBN 978-1843311522

MILTNER, Vladimír. Indie má jméno Bhárat aneb Úvod do historie bytí a vědomí indické společnosti. Praha: Panorama 1978, 333 s. cnb000125809

MONIER-WILLIAMS, Monier M. Sir. A Sanskrtit-English dictionary. Delhi: Motilal Banarsidass 2011. 1370 s. ISBN 978-8120831056

PATTANAI, Devdutt. 99 Thoughts On Ganesha/Stories,Symbols and Rituals of India's beloved elephant-headed deity, Mumbai: Jaico Publishing House 2011, 221 s. ISBN 978-8184951523

PRESTON, Laurence W. The Devs of Cincvad: A Lineage and the State in Maharashtra (Cambridge South Asian Studies), Cambridge: Cambridge University Press 1989, 288 s. ISBN 0521346339

RANADE, R.D. Indian Mysticism: Mysticism In Maharashtra - History Of Indian Philosophy - svazek VII, Alcester: Moran Press 2007, 564 s. ISBN 978-1406709117

RINEHART, Robin. Contemporary Hinduism: Ritual, Culture, and Practice, Oxford: ABC-CLIO Ltd 2004, 464 s. ISBN 978-1576079058

STRNAD, Jaroslav, FILIPSKÝ, Jan, HOLMAN, Jaroslav, VAVROUŠKOVÁ, Stanislava. Dějiny Indie, Praha: Nakladatelství Lidové noviny 2003. 1189 s. ISBN 80-7106-493-9

SRINIVASAN, A.V. How to Conduct Puja to Mahaganapati, Glastonbury: Periplus Line LLC, 2012, Kindle Edition, velikost souboru 1544 KB, délka tisku: 34 s. ASIN: B007OZGWGK

ZBAVITEL Dušan, VACEK Jaroslav. Průvodce dějinami staroindické literatury. Třebíč: Arca JiMfa 1996, 544 s., ISBN 80-85766-34-5.

ZBAVITEL, Dušan. Hinduismus. Praha: Argo 2007, 188 s., ISBN 978-80-7203-846-6


Internetové zdroje:

http://www.ganeshchaturthi.com/Ganpati-Visarjan.htm
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html